کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مذاهب   /   اوستا
اوستا
عنوان فرعی: کهن ترین سرودها و متن های ایرانی
عنوان موازی: ‎Avesta: The ancient Iranian hymns
زبان: فارسی
به کوشش: جلیل دوستخواه
رده کنگره: ‎B‎L‎ ‎1‎5‎1‎5‎/‎2‎ ‎/‎ف‎2
اوستا
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۱۲۹] - ۱۱۳۹
جدول.
به فرخندگی سه هزارمین سال زاد روز زرتشت که از سوی یونسکو سال زرتشت اعلام شده است.
همچنین نگاه کنید
جلیل دوستخواه جلیل دوستخواه (به کوشش)
مروارید مروارید (ناشر)