کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   فهارس الشیعة
فهارس الشیعة
زبان: عربی
گردآورنده: مهدی خدامیان آرانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎/‎2‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎خ‎4
فهارس الشیعة
فهارس الشیعة
موسسه کتاب شناسی شیعه، قم، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: جمع و تحقیق مهدی خدامیان الآرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۴۱-۶-۸
فروست: انتشارات موسسة تراث الشیعه؛۵. الفهارس؛۲
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
مهدی خدامیان آرانی مهدی خدامیان آرانی (گردآورنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)