کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
زبان: فارسی
نویسنده: رحیم قاسمی
سرعنوان موضوعی: کتابخانه موسوی شفتی (اصفهان)، نسخه های خطی فارسی > ایران > اصفهان > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎8‎5‎6‎ ‎ف‎9‎
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش.
شرح پدیدآور: نگارش رحیم قاسمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۵۶-۰
فروست: معرفی میراث مخطوط؛ ۸۳
توضیح: مصور، نمونه
نمایه..
همچنین نگاه کنید
رحیم قاسمی رحیم قاسمی (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)