کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   میراث ابوریحان بیرونی
میراث ابوریحان بیرونی
و نقش او در آشنایی مسلمانان با هند
میراث ابوریحان بیرونی
کنفرانس «ابوریحان بیرونی و نقش او در آشنایی مسلمانان با هند» در آخرین روز اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۸۸ در محل کتابخانۀ محقق طباطبائی برگزار شد. در این کنفرانس، دکتر لویس صلیبا، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ادیان، با بررسی منابع هندشناسی مسلمانان به بیان نقش ویژه‌ای که ابوریحان بیرونی در آشنایی مسلمانان به آیین‌ها و تاریخ و فرهنگ هند داشته پرداخت. ابوریحان بیرونی در قرن پنجم هجری دانشمند پرآوازه‌ای بود که در رشته‌های مختلفی همچون اخترشناسی و گاه‌شماری، تاریخ، ریاضیات و معدن‌شناسی سرآمد بود. دکتر لویس صلیبا با تمرکز بر اثر پرارج بیرونی یعنی کتاب تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة اطلاعات وی را دربارۀ فرهنگ و عقائد و آداب هندیان مورد بررسی قرار داد. بیرونی این کتاب را در سفری که به همراه سلطان محمود غزنوی به هندوستان رفته بود بر اساس مشاهدات خود نگاشته است. این کتاب را ادوارد زاخائو به آلمانی و انگلیسی و دکتر منوچهر صدوقی سها به زبان فارسی ترجمه نموده‌اند.
تاریخ برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
میراث ابو ریحان بیرونی و نقش او در آشنایی مسلمانان با هند