کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   سیره‌نگاری پیامبر اکرم (ص)، مسائل و چالش‌ها
سیره‌نگاری پیامبر اکرم (ص)، مسائل و چالش‌ها
سیره‌نگاری پیامبر اکرم (ص)، مسائل و چالش‌ها
تاریخ برگزاری: آذر ۱۳۹۰ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
سید محسن موسوی اصفهانی سید محسن موسوی اصفهانی