کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   الکافي لثقة الإسلام الکلیني
الکافي لثقة الإسلام الکلیني
الکافي لثقة الإسلام الکلیني
تاریخ برگزاری: ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
سید علی طباطبائی یزدی سید علی طباطبائی یزدی (سخنران)