کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   تاریخ داستانی و نقش آن در تبلیغات مذهبی ـ سیاسی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی
تاریخ داستانی و نقش آن در تبلیغات مذهبی ـ سیاسی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی
تاریخ داستانی و نقش آن در تبلیغات مذهبی ـ سیاسی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی
نشست علمی «تاریخ داستانی و نقش آن در تبلیغات مذهبی ـ سیاسی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی» با سخنرانی دکتر رسول جعفریان در بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
بنیاد محقق طباطبائی طی سلسله نشست‌های علمی با عنوان «مجالس کاتبان» می‌کوشد با دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران عرصۀ میراث مکتوب و نسخ خطی اسلامی، و برگزاری نشست‌های ماهانه در موضوع‌های مرتبط، زمینۀ هم‌اندیشی و ارتقای سطح علمی پژوهش‌های میراث مکتوب را فراهم کند. چهارمین نشست از سلسلۀ «مجالس کاتبان» عصر جمعه پنجم مرداد ۱۳۹۷، در محل بنیاد محقق طباطبائی با حضور محققان برگزار شد.
در این نشست، ابتدا سید علی طباطبائی یزدی، مدیر بنیاد محقق طباطبائی، به معرفی شخصیت علمی سخنران جلسه، جناب دکتر جعفریان پرداخت و کارنامۀ علمی او را به طور اختصار به حاضران ارائه کرد.
دکتر جعفریان سخنران این نشست، با تقسیم‌بندی متون تاریخی به بررسی شاخصه‌های تاریخ داستانی پرداخت و سرگردانی شخصیت‌های داستان در قرون مختلف و جابجایی در زمان و مکان را از خصوصیات بارز تاریخ داستانی دانست. وی پس از ذکر نمونه‌هایی از این سرگردانی کاراکترهای داستان در تاریخ و جغرافیا، به ادبیات تولید شده در مازندران در آغاز برآمدن دولت صفوی پرداخت و نقش این متون را در گسترش تشیع مورد بررسی قرار داد. دکتر جعفریان با نگاهی گسترده بخش عظیم میراث تاریخی را خالی از داستانپردازی ندانست و نمونه‌هایی از تاریخ طبری و شاهنامه فردوسی را در بیان خلقت آدم بیان کرد.
این نشست از ساعت ۱۸ تا ۲۰ روز جمعه پنجم مرداد ماه ۱۳۹۷، در سالن نشست‌های بنیاد محقق طباطبائی در قم برگزار شد.
تاریخ برگزاری: ۵ مرداد ۱۳۹۷ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
دکتر رسول جعفریان دکتر رسول جعفریان (سخنران)