اسناد
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   اسناد   /   نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
عنوان: نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
زبان: فارسی
نویسنده: محقق طباطبائی
مخاطب: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
محل نگهداری: بنیاد محقق طباطبائی، قم
شماره نسخه: ۵۶
تاریخ کتابت: ۱۱ ذی الحجه ۱۴۱۵ق.
مجموعه اسناد: اسناد محقق طباطبائی، اسناد محقق طباطبائی
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
سرور معظم حضرت آقاى مدرسى
صحت و سلامت و موفقیت و سعادت آن سرور گرامى را همیشه از خداوند متعال خواهانم.
دو عید شریف اضحى و غدیر را حضورتان تبریک عرض می‌کنم. نامه گرامى حضرتعالى در وقت خود رسید از راهنمائى و تذکرات و الطاف آن جناب بسیار متشکر و سپاسگذارم. همه پیگیری شد و انجام گرفت و مورد استفاده واقع شد. با تشکر فراوان از حضورتان فقط تأخیر در عرض ادب را معذرت می‌خواهم، با همه اشتیاق به زیارتتان و عرض ارادت خدمتتان جواب نامه این قدر بتأخیر افتاد. من هم شده‏‌ام مثل دوستى که در همدان داشتم، می‌آمد به نجف و می‌گفت براى من آمدن به نجف آسانتر است از جواب نامه نوشتن!
به هر حال کتاب سلیم بن قیس را شاید فرستاده باشند خدمتتان، نهایة الدرایة مرحوم سید حسن صدر هم از چاپ در آمده، فرمایشى باشد مثل همیشه در خدمت حاضرم. آقاى شهرستانى به حج مشرفند. زیادتر از این وقت شما را نگیرم.
والسلام.

عبدالعزیز طباطبائى
۱۱ ذى الحجه ۱۴۱۵‌