اسناد
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   اسناد   /   نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
عنوان: نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
زبان: فارسی
نویسنده: محقق طباطبائی
مخاطب: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
محل نگهداری: بنیاد محقق طباطبائی، قم
تعداد برگ: ۱
شماره نسخه: ۵۷
تاریخ کتابت: ۱۷ آبان ۱۳۶۵ش.
مجموعه اسناد: اسناد محقق طباطبائی
بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
سرور گرامى جناب آقاى مدرسى
إن شاء اللَّه حال شريف جنابعالى و خانواده محترم صحيح و سالم و هيچ گونه ملالى نداشته باشيد. حال بنده بحمد اللَّه خوبست و تازه‏‌اى ندارم. براى نمايشگاه كتاب كه در سوريه برپا شده بود رفتم سوريه و بالاخره مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن را از شعبه يمن در نمايشگاه با چند كتاب ديگر به دست آوردم و نسخه حضرتعالى را كنار گذاشتم و منتظر تعطيلات آخر سال هستم كه تشريف بياوريد، خدمتتان برسيم. از سفر سوریه كه برگشتم ديدم نامۀ حضرتعالى رسيده خيلى خوشحال شدم و از لطف جنابعالى خيلى متشكر شدم. آقايان و دوستان مخلصين جنابعالى همه حالشان خوبست. آقاى اشكورى هم يک هفته تشريف بردند كتابخانه دانشگاه بوعلى در همدان ولى خطى قابل توجه و جالب توجهى نداشته است. خيلى ميل داشتم اين دهه آخر صفر را بروم شيراز، پارسال هم آقاى محلاتى فرمودند مجلس خوبى داشتيم چرا نيامدى ولى امسال چون قريب العهد به سفر سوريه بودم تنبلى كردم بروم، تا خدا چه خواهد. در ضمن امروز فيلم تحقيق البيان راغب اصفهانى‌ از آستان قدس رسيد. إن شاء اللَّه ایام کرسمس كه تشريف آورديد تقديم می‌شود. بيش از اين مصدع نشوم.
والسلام‏.

عبدالعزیز طباطبائی
۶۵/۸/۱۷