نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   تراثیات
تراثیات
مجله محکمة یصدرها مرکز التحقیق التراث
سردبير: حلوجی، عبد الستار.
مدير فني: خلیفه، علی احمد.
مدير مسئول: رفعت هلال
مشاور علمى: شبوح،ابراهیم.
مشاور علمى: نصار،حسین
مشاور علمى: فیصل حفیان
مشاور علمى: عدنان درویش
مشاور علمى: اسامه ناصر نقشبندی
مشاور علمى: احمد شوقی بنین
مشاور علمى: عصام محمد شنطی
عنوان: تراثیات
عنوان فرعی: مجله محکمة یصدرها مرکز التحقیق التراث
زبان: عربی
دوره نشر: شش ماه یک بار
شماره‌ها:
تراثیات - 1
پیاپی ۱، شماره اول، ذوالقعده ۱۴۲۳، ۲۱۹ صفحه، رحلى كوچك
تراثیات - 3
پیاپی ۳، شماره سوم، ذوالقعده۲۰۰۴م، ۲۶۹ صفحه، رحلى كوچك
تراثیات - 4
پیاپی ۴، شماره چهارم، جمادی الاول۱۴۲۵، ۲۸۳ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۵، شماره پنجم، ذوالحجه۱۴۲۵هـ، ۲۳۱ صفحه، رحلى كوچك
تراثیات - 6
پیاپی ۶، شماره ششم، جمادی الاول۱۴۲۶هـ، ۳۲۷ صفحه، رحلى كوچك