نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق
مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق
(مجلة المجمع العلمی العربی سابقا)
عنوان: مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق
عنوان فرعی: (مجلة المجمع العلمی العربی سابقا)
زبان: عربی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق - 1
پیاپی ۱، سال ۷۹م، شماره اول، ذوالقعدة ۱۴۲۴هـ، ۲۴۴ صفحه، وزيرى
مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق - 2
پیاپی ۲، سال ۵۲م، شماره دوم، ربیع الثانی ۱۳۹۷، ۲۴۴ صفحه، وزيرى
مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق - 3
پیاپی ۳، سال ۷۲م، شماره سوم، صفر ۱۴۱۸هـ، ۴۲۲ صفحه، وزيرى
مجله مجمع اللغة العربیة بدمشق - 4
پیاپی ۴، سال ۵۲م، شماره چهارم، شوال۱۳۹۷هـ، ۲۴۴ صفحه، وزيرى