نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   مطالعات تاریخی
مطالعات تاریخی
صاحب امتياز: جواد کربلائی
هيئت تحريريه: حائری، ‌عبد‌الهاد‌ی‌، ۱۳۱۴ - ۱۳۷۲.
هيئت تحريريه: احمد شوقی بنین
هيئت تحريريه: غلامحسین زرگری نژاد
هيئت تحريريه: یعقوب آژند
عنوان: مطالعات تاریخی
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
مطالعات تاریخی - 3
پیاپی ۳، سال اول، شماره سوم، پاییز۱۳۶۸، ۱۵۳ صفحه، وزيرى
مطالعات تاریخی - 5
پیاپی ۵، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۳، ۳۰۱ صفحه، وزيرى
مطالعات تاریخی - 6
پیاپی ۶، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۸۴، ۳۳۱ صفحه، وزيرى