نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   حریم امام
حریم امام
صاحب امتیاز: آستان مقدس امام خمینی (س)
مدیر مسئول: علی جوادی راد
عنوان: حریم امام
زبان: فارسی
دوره نشر: هفته نامه
شماره‌ها:
حریم امام- 152
پیاپی ۱۵۲، سال سوم، شماره ۱۵۲م، ۱۳۹۳ش.، ۲۸ صفحه، رحلى
حریم امام- 153
پیاپی ۱۵۳، سال سوم، شماره ۱۵۳م، ۱۳۹۳ش.، ۲۸ صفحه، رحلى
حریم امام- 216
پیاپی ۲۱۶، ویژه‌نامه آیت‌الله العظمی سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، شماره ۲۱۶م، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ش.، ۲۲ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 231
پیاپی ۲۳۱، ویژه‌نامه رابطه نهاد حوزه و نهاد دولت، سال پنجم، شماره ۲۳۱م، ۵ شهریور ۱۳۹۵ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 232
پیاپی ۲۳۲، ویژه‌نامه شهادت امام جواد (ع)، سال پنجم، شماره ۲۳۲م، ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ش.، ۲۹ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 233
پیاپی ۲۳۳، ویژه‌نامه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) واحد قم، سال پنجم، شماره ۲۳۳م، ۲۹ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 234
پیاپی ۲۳۴، سال پنجم، شماره ۲۳۴م، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 235
پیاپی ۲۳۵، سال پنجم، شماره ۲۳۵م، مهر ۱۳۹۵ش.، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 237
پیاپی ۲۳۷، ویژه‌نامه بررسی تبلیغ و مصائب آن، سال پنجم، شماره ۲۳۷م، ۱۵ مهر ۱۳۹۵ش.، ۲۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 238
پیاپی ۲۳۸، سال پنجم، شماره ۲۳۸م، ۲۲ مهر ۱۳۹۵ش.، ۴۲ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 240
پیاپی ۲۴۰، سال پنجم، شماره ۲۴۰م، ۶ آبان ۱۳۹۵ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 241
پیاپی ۲۴۱، سال پنجم، شماره ۲۴۱م، ۱۳ آبان ۱۳۹۵ش.، ۳۲ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 242
پیاپی ۲۴۲، سال پنجم، ۲۰ آبان ۱۳۹۵ش.، ۴۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 243
پیاپی ۲۴۳، ویژه‌نامه یادنامه آیت‌الله سیدمحمدحسن مرتضوی‌لنگرودی، سال پنجم، شماره ۲۴۳م، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 244
پیاپی ۲۴۴، ویژه‌نامه بزرگداشت آیت الله شهید حسن مدرس، سال پنجم، شماره ۲۴۴م، ۴ آذر ۱۳۹۵ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 246
پیاپی ۲۴۶، ویژه‌نامه خشونت خانگی، سال پنجم، شماره ۲۴۶م، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 249
پیاپی ۲۴۹، ویژه‌نامه مصائب ترجمه، سال پنجم، ۹ دی ۱۳۹۵ش.، ۳۲ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 250
پیاپی ۲۵۰، ویژه‌نامه بزرگداشت مرحوم دکتر عبدالجواد فلاطوری، سال پنجم، ۱۶ دی ۱۳۹۵ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 295
پیاپی ۲۵۹، ویژه‌نامه پیرامون شئونات و لوازم زندگی با لباس روحانیت، سال ششم، ۲ آبان ۱۳۹۶ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 261
پیاپی ۲۶۱، سال ششم، ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 262
پیاپی ۲۶۲، ویژه‌نامه سالگشت شهادت آیت الله محمدباقر صدر، سال ششم، ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 264
پیاپی ۲۶۴، ویژه‌نامه بیرجند و حوزه آن، سال ششم، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 265
پیاپی ۲۶۵، ویژه‌نامه سالگرد درگذشت محروم کیومرث صابری، سال ششم، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ش.، ۳۹ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 266
پیاپی ۲۶۶، ویژه‌نامه 15 اردیبهشت سالروز صدور تاریخی سند مبارزه امام خمینی برای دعوت به قیام، سال ششم، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 269
پیاپی ۲۶۹، ویژه‌نامه نهاد حوزه و دغدغه تبلیغ، سال ششم، ۴ خرداد ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 270
پیاپی ۲۷۰، سال ششم، ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 271
پیاپی ۲۷۱، ویژه‌نامه نگاهی به وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر قم، ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 272
پیاپی ۲۷۲، ویژه‌نامه شهادت حضرت امام امیرالمؤمنین (ع) و شب‌های قدر، سال ششم، ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 273
پیاپی ۲۷۳، سال ششم، ۱ تیر ۱۳۹۴ش.، ۳۴ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 275
پیاپی ۲۷۵، ویژه‌نامه اخلاق و عرفان، سال ششم، ۱۱ تیر ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 276
پیاپی ۲۷۶، ویژه‌نامه جامعه مدرسین نگاهی از درون، سال ششم، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 277
پیاپی ۲۷۷، ویژه‌نامه بزرگداشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، سال ششم، ۲۹ تیر ۱۳۹۶ش.، ۳۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 278
پیاپی ۲۷۸، ویژه‌نامه ارتحال حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی روسلی اراکی، سال ششم، ۵ مرداد ۱۳۹۶ش.
پیاپی ۲۷۹، ویژه‌نامه ارج‌نامه مرحوم آیت الله العظمی میلانی، سال ششم، ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ش.، ۲۹ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 280
پیاپی ۲۸۰، ویژه‌نامه مروری بر نشریات حوزه، سال ششم، ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 282
پیاپی ۲۸۲، ویژه‌نامه سالروز ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، سال ششم، ۲ شهریور ۱۳۹۶ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 283
پیاپی ۲۸۳، ویژه‌نامه امام موسی صدر، سال ششم، ۹ شهریور ۱۳۹۶ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 284
پیاپی ۲۸۴، ویژه‌نامه سالروز رحلت آیت الله سید محمود طالقانی، سال ششم، ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 286
پیاپی ۲۸۶، ویژه‌نامه بزررگداشت مرحوم آیت الله روح الله شاه آبادی، سال ششم، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 287
پیاپی ۲۸۷، ویژه‌نامه آیت‌الله حسین راستی کاشانی، سال ششم، ۶ مهر ۱۳۹۶ش.، ۳۴ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 288
پیاپی ۲۸۸، ویژه‌نامه بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمدرضا غروی، سال ششم، ۱۳ مهر ۱۳۹۶ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 289
پیاپی ۲۸۹، ویژه‌نامه گرامیداشت سید عبدالحمید مولانا ، سال ششم، ۲۰ مهر ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۲۹۱، ویژه‌نامه چهلمین سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی، سال ششم، ۴۶ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۲۹۲، سال ششم، ۱۱ آبان ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 293
پیاپی ۲۹۳، ویژه‌نامه کتاب سال حوزه، سال ششم، ۱۸ آبان ۱۳۹۶ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 294
پیاپی ۲۹۴، سال ششم، ۲۵ آبان ۱۳۹۶ش.، ۳۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 297
پیاپی ۲۹۷، سال ششم، ۱۶ آذر ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 298
پیاپی ۲۹۸، ویژه‌نامه بررسی فراز و فرود تغییر جنسیت در ایران، سال ششم، ۲۳ آذر ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 299
پیاپی ۲۹۹، ویژه‌نامه سازمان آزادی بخش فلسطین، سال ششم، ۳۰ آذر ۱۳۹۶ش.، ۳۱ صفحه، رحلى
حریم امام- 300
پیاپی ۳۰۰، ویژه‌نامه شهید آیت‌الله شیخ حسین غفاری ، سال ششم، ۸ دی ۱۳۹۶ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 301
پیاپی ۳۰۱، ویژه‌نامه اولین سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سال ششم، ۲۸ دی ۱۳۹۶ش.، ۸۶ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 303
پیاپی ۳۰۳، ویژه‌نامه القاب حوزوی، ۲۳ دی ۱۳۹۶ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 304
پیاپی ۳۰۴، سال ششم، بهمن ۱۳۹۶ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 306
پیاپی ۳۰۶، ویژه‌نامه یادنامه آیت‌الله سید مصطفی خمینی (پدر امام خمینی)، سال هفتم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 307
پیاپی ۳۰۷، ویژه‌نامه چشم‌انداز فرهنگی ایران در افق 1404 و نقش مؤثر آن در سند چشم‌انداز توسعه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ش.، ۲۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 308
پیاپی ۳۰۸، ویژه‌نامه حوزه‌های مرکزی، سال هفتم، ۳ اسفند ۱۳۹۶ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 309
پیاپی ۳۰۹، ویژه‌نامه بازگشت حضرت امام خمینی به قم در سال 1357، سال هفتم، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ش.، ۳۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 310
پیاپی ۳۱۰، ویژه‌نامه مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)، سال هفتم، ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۳۹ق. برابر ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ش.، ۳۸ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 311
پیاپی ۳۱۱، ویژه‌نامه سالگرد ارتحال یادگار امام، سال هفتم، ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ش.، ۳۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 313
پیاپی ۳۱۳، سال هفتم، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ش.، ۲۲ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 314
پیاپی ۳۱۴، ویژه‌نامه آیت‌الله العظمی سید محسن طباطبایی حکیم، سال هفتم، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 315
پیاپی ۳۱۵، ویژه‌نامه آیت‌الله شیخ نصرالله شاه آبادی، سال هفتم، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ش.، ۴۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 316
پیاپی ۳۱۶، ویژه‌نامه آیت الله شیخ محمدرضا جعفری اشکوری، سال هفتم، ۲۲ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 317
پیاپی ۳۱۷، ویژه‌نامه بزرگداشت آیت‌الله سیدمهدی ابن‌الرضا، سال هفتم، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 318
پیاپی ۳۱۸، ویژه‌نامه موزه آستانه مقدسه حضرت معصمومه (س)، سال هفتم، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 319
پیاپی ۳۱۹، ویژه‌نامه مراقبت‌های رمضانیه، سال هفتم، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 320
پیاپی ۳۲۰، ویژه‌نامه ورود تاریخی حضرت امام خمینی (س) به جماران در سال 1358، سال هفتم، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 321
پیاپی ۳۲۱، ویژه‌نامه بیست و نهمین سالگرد رحت امام خمینی (س)، سال هفتم، ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ش.، ۳۴ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 322
پیاپی ۳۲۲، ویژه‌نامه سربازی طلاب، سال هفتم، ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ش.، ۳۴ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 323
پیاپی ۳۲۳، سال هفتم، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ش.، ۲۲ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 324
پیاپی ۳۲۴، ویژه‌نامه مرحوم آیت‌الله احمد احمدی فیلسوف، سال هفتم، ۷ تیر ۱۳۹۷ش.، ۱۸ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 325
پیاپی ۳۲۵، ویژه‌نامه نود و دومین سال نشر روزنامه اطلاعات، سال هفتم، ۲۴ تیر ۱۳۹۷ش.، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 327
پیاپی ۳۲۷، سال هفتم، ۲۸ تیر ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 328
پیاپی ۳۲۸، ویژه‌نامه تفاوت قانون مشروطه و قانون جمهوری اسلامی ایران، سال هفتم، ۴ مرداد ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 329
پیاپی ۳۲۹، ویژه‌نامه جهاد دانشگاهی، سال هفتم، ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 330
پیاپی ۳۳۰، سال هفتم، ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 331
پیاپی ۳۳۱، ویژه‌نامه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، سال هفتم، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ش.، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 332
پیاپی ۳۳۲، ویژه‌نامه خدمات روحانیت در حوزه‌ی سلامت، سال هفتم، ۱ شهریور ۱۳۹۷ش.، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 333
پیاپی ۳۳۳، سال هفتم، ۷ شهریور ۱۳۹۷ش.، ۳۸ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 334
پیاپی ۳۳۴، ویژه‌نامه آیت الله سید عباس خاتم یزدی، سال هفتم، ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ش.، ۲۲ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 335
پیاپی ۳۳۵، ویژه‌نامه تأثیر حوزه علمیه در فرهنگ جامعه، سال هفتم، ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ش.، ۳۴ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 336
پیاپی ۳۳۶، ویژه‌نامه یادی از آیت الله شیخ محمدرضا آدینه وند، سال هفتم، ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ش.، ۳۸ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 337
پیاپی ۳۳۷، ویژه‌نامه روحانیون بیمارستان‌ساز، سال هفتم، ۱۷ محرم ۱۴۴۰ق. برابر ۵ مهر ۱۳۹۷ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 338
پیاپی ۳۳۸، ویژه‌نامه استقلال و مدیریت حوزه‌های علمیه، سال هفتم، ۱۲ مهر ۱۳۹۷ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 339
پیاپی ۳۳۹، ویژه‌نامه مبارزه با فقر، سال هفتم، ۱۹ مهر ۱۳۹۷ش.، ۳۰ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 340
پیاپی ۳۴۰، سال هفتم، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 341
پیاپی ۳۴۱، ویژه‌نامه سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله حاج سید احمد زنجانی، سال هفتم، ۳ آبان ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 342
پیاپی ۳۴۲، ویژه‌نامه سالروز تبعید امام خمینی، سال هفتم، ۱۰ آبان ۱۳۹۷ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 343
پیاپی ۳۴۳، ویژه‌نامه سالگرد درگذشت مرحوم میرزا مهدی غروی اصفهانی، سال هفتم، ۱۷ آبان ۱۳۹۷ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 344
پیاپی ۳۴۴، ویژه‌نامه جایگاه و مقام زن از دیدگاه امام خمینی، سال هفتم، ۲۴ آبان ۱۳۹۷ش.، ۳۴۴ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 345
پیاپی ۳۴۵، ویژه‌نامه شیعه در تایلند، سال هفتم، ۱ آذر ۱۳۹۷ش. برابر ۱۴۴۰م.، ۳۴ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 346
پیاپی ۳۴۶، ویژه‌نامه مسائل فقهی بیمه، سال هفتم، ۸ آذر ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 347
پیاپی ۳۴۷، ویژه‌نامه نگاهی به ساختار و اهداف جامعة المصطفی العالمیة، سال هفتم، ۱۵ آذر ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 348
پیاپی ۳۴۸، ویژه‌نامه سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی، سال هفتم، ۲۲ آذر ۱۳۹۷ش.، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 349
پیاپی ۳۴۹، ویژه‌نامه نگاهی به زندگی، آیین و خدمات ارامنه در جمهوری اسلامی ایران، سال هفتم، ۲۹ آذر ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 350
پیاپی ۳۵۰، ویژه‌نامه نگاهی به سلوک سیاسی، اقدامات عام‌المنفعه و سیره علمی آیت‌الله العظمی بروجردی، سال هفتم، ۶ دی ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 352
پیاپی ۳۵۲، ویژه‌نامه امیر کبیر، سال هفتم، ۲۰ دی ۱۳۹۷ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
پیاپی ۳۵۳، ویژه‌نامه سالگرد رحلت آیت الله سید احمد خوانساری، سال هفتم، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 354
پیاپی ۳۵۴، ویژه‌نامه نگاهی به عرفان از دیدگاه امام خمینی، ۴ بهمن ۱۳۹۷ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 356
پیاپی ۳۵۶، ویژه‌نامه مروری بر تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی، سال هفتم، ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 358
پیاپی ۳۵۸، ویژه‌نامه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، سال هشتم، ۲ اسفند ۱۳۹۷ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 359
پیاپی ۳۵۹، ویژه‌نامه نگاهی به وضعیت معیشتی طلاب حوزه علمیه، سال هفتم، ۹ اسفند ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 360
پیاپی ۳۶۰، ویژه‌نامه نگاهی به ساختار حوزه‌های علمیه خواهران، سال هفتم، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 362و363
پیاپی ۳۶۲ و ۳۶۳، ویژه‌نامه نگاهی به زندگینامه همسر مکرمه امام خمینی، سال هفتم، ۱ فروردین ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 364
پیاپی ۳۶۴، ویژه‌نامه سالگرد ارتحال صاحب جواهر، سال هفتم، ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ش.، ۲۲ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 365
پیاپی ۳۶۵، ویژه‌نامه سالگرد رحلت حیدر جوادی، سال هفتم، ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 366
پیاپی ۳۶۶، ویژه‌نامه سیری در زندگانی آیة‌ الله غلامرضا صلواتی، سال هفتم، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 367
پیاپی ۳۶۷، ویژه‌نامه نگاهی به شخصیت و زندگی آیة الله روح الله کمالوند خرم‌آبادی، سال هفتم، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 368
پیاپی ۳۶۸، ویژه‌نامه نگاهی به زندگی و مدیریت آیة الله عبایی خراسانی، سال هفتم، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 369
پیاپی ۳۶۹، ویژه‌نامه کاوشی در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم، سال هفتم، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 370
پیاپی ۳۷۰، سال هفتم، ۲ خرداد ۱۳۹۸ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 371
پیاپی ۳۷۱، ویژه‌نامه نگاهی کوتاه به سیره و زندگانی امام خمینی، سال هفتم، ۹ خرداد ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 378
پیاپی ۳۷۸، ویژه‌نامه نگاهی به سیره امام خمینی، سال هفتم، ۲۷ تیر ۱۳۹۸ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 380
پیاپی ۳۸۰، سال هفتم، ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 381
پیاپی ۳۸۱، سال هفتم، ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 382
پیاپی ۳۸۲، سال هفتم، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ش.، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 385
پیاپی ۳۸۵، ویژه‌نامه چهل سال بعد از درگذشت آیت الله طالقانی، سال هفتم، ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ش.، ۲۵ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 386
پیاپی ۳۸۶، ویژه‌نامه سالگرد درگذشت آیت‌الله علی احمدی میانجی، سال هفتم، ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 387
پیاپی ۳۸۷، ویژه‌نامه فیضیه در گذر زمان، سال هفتم، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 389
پیاپی ۳۸۹، ویژه‌نامه سالروز هجرت امام خمینی از ترکیه به عراق، سال هفتم، ۱۱ مهر ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 391
پیاپی ۳۹۱، ویژه‌نامه دیباچه‌ای بر آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی، سال هفتم، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 392
پیاپی ۳۹۲، ویژه‌نامه چالش‌های تربیت نوجوان، سال هفتم، ۲ آبان ۱۳۹۸ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 398
پیاپی ۳۹۸، ویژه‌نامه وظایف و جایگاه مجلس خبرگان رهبری، سال هفتم، ۱۴ آذر ۱۳۹۸ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 399
پیاپی ۳۹۹، ویژه‌نامه نگاهی به زندگی و آثار آیة الله شیخ محمد تقی آملی، سال هفتم، ۲۱ آذر ۱۳۹۸ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 400
پیاپی ۴۰۰، ویژه‌نامه علامه ملا محسن فیض کاشانی، سال هفتم، ۲۸ آذر ۱۳۹۸ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 401
پیاپی ۴۰۱، ویژه‌نامه نگاهی به مبارزات روحانیون علیه نفوذ روسیه، سال هفتم، ۵ دی ۱۳۹۸ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 402
پیاپی ۴۰۲، ویژه‌نامه سید مصطفی خمینی، سال هفتم، ۱۲ دی ۱۳۹۸ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 403
پیاپی ۴۰۳، ویژه‌نامه سالگرد درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، سال هفتم، ۱۹ دی ۱۳۹۸ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 405
پیاپی ۴۰۵، سال هفتم، ۳ بهمن ۱۳۹۸ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 407
پیاپی ۴۰۷، ویژه‌نامه چهلمین روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، سال هشتم، ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 413
پیاپی ۴۱۳، سال هشتم، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ش.
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 436
پیاپی ۴۳۶، سال هشتم، ۲۷ دی ۱۳۹۹ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 437
پیاپی ۴۳۷، سال هشتم، ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 438
پیاپی ۴۳۸، سال هشتم، ۱۱ تیر ۱۳۹۹ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 439
پیاپی ۴۳۹، سال هشتم، ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 440
پیاپی ۴۴۰، سال هشتم، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ش.، ۳۵ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 441
پیاپی ۴۴۱، سال نهم، ۲ اسفند ۱۳۹۹ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 447
پیاپی ۴۴۷، سال نهم، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 448
پیاپی ۴۴۸، سال نهم، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 451
پیاپی ۴۵۱، سال نهم، ۱ خرداد ۱۴۰۰ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 452
پیاپی ۴۵۲، سال نهم، ۸ خرداد ۱۴۰۰ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: آستان مقدس امام خمینی (س)
حریم امام- 245
ویژه‌نامه یادنامه سالروز بیعت تاریخی مردم «جاپلق» با امام خمینی در سال 1341 به همراه یادی از شهید آیت‌الله محمد حسین صادقی، سال پنجم، شماره ۲۴۵م، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ش.، رحلى كوچك
حریم امام- 247
ویژه‌نامه بررسی الازهر و جایگاه تقریبی آن در جهان اسلام، شماره ۲۴۷م، ۲۵ آذر ۱۳۹۵ش.، ۲۷ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 248
ویژه‌نامه پیرامون ابتدا و انتهای گروه تروریستی فرقان، سال پنجم، شماره ۲۴۸م، ۲ دی ۱۳۹۵ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 251
ویژه‌نامه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، سال پنجم، شماره ۲۵۱م، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 252
سال پنجم، شماره ۲۵۲م، ۳۰ دی ۱۳۹۵ش.، ۱۹ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 253
ویژه‌نامه گزارشی از کمیته استقبال امام خمینی، سال پنجم، شماره ۲۵۳م، ۷ بهمن ۱۳۹۵ش.، ۲۶ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 254
سال پنجم، شماره ۲۵۴م، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ش.، ۴۶ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 255
سال پنجم، شماره ۲۵۵م، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ش.، ۳۱ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 258
ویژه‌نامه سالگرد درگذشت آیت‌الله شیخ عباس واعظ طبسی، سال ششم، شماره ۲۵۸م، ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ش.، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك
حریم امام- 259
ویژه‌نامه یادنامه شهید عبدالعلی مزاری، سال ششم، شماره ۲۵۹م، ۲۳ صفحه، رحلى كوچك