خبرها
صفحه اصلی   /   خبرها   /   نسخ خطی و متون کهن   /   رونمایی چاپ نسخه‌برگردان صحیفۀ سجادیه به خط کفعمی
چهارشنبه 29 مهر 1394 ساعت 08:37 ق.ظ
رونمایی چاپ نسخه‌برگردان صحیفۀ سجادیه به خط کفعمی
رونمایی چاپ نسخه‌برگردان صحیفۀ سجادیه به خط کفعمی
نسخۀ خطی صحیفۀ سجادیه به خط عالم جلیل القدر شیعه علی بن ابراهیم کفعمی، به صورت نسخه‌برگردان (فاکسیمیله) منتشر شد و در نشستی با حضور محققان و پژوهشگران متون اسلامی، رونمایی می‌شود.
این نسخه که از نفیس‌ترین نسخ خطی صحیفه سجادیه است، به صورت کامل با اندازۀ اصلی نسخه و همراه با پژوهش مفصلی دربارۀ صحیفۀ سجادیه، راویان صحیفه، نسخ خطی آن، جناب کفعمی و نسخۀ خط کفعمی، که توسط محقق نسخه‌شناس و صحیفه‌پژوه سید محمدحسین حکیم انجام شده است در یک مجلد منتشر شد.
بنیاد محقق طباطبائی این اثر را به عنوان اولین اثر از سلسله از امهات متون کهن شیعی، با عنوان «من نوادر تراثنا المخطوط»، با همکاری مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی منتشر کرد.
تاریخ کتابت این نسخه سال ۸۴۷ هجری قمری است و کفعمی آن را با ضبط دقیق کلمات و عبارات و شکل و اعراب و درج یادداشت‌های توضیحی در حاشیه نسخه، کتابت کرده است.
انتشار این اثر گامی است مهم در راه تحقیق و پژوهش صحیفه سجادیه و میراث اهل بیت علیهم السلام.
همایش رونمایی از این کتاب، پنجم آبان ۱۳۹۴، ساعت شش بعد از ظهر، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد، با حضور اندیشمندان و محققان علوم اسلامی، برگزار خواهد شد.
منبع: سرویس خبر بنیاد محقق طباطبائی
آخرین خبرها