مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   اهل قلم
اهل قلم
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم) ۱. نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم) (نشر)
رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری) ۲. رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری) (نشر)
سرشناسه: ضیاء الدین بن سدید الدین جرجانی
نویسنده: ضیاءالدین جرجانی
لطایف الأمثال و طرایف الاقوال ۳. لطایف الأمثال و طرایف الاقوال (نشر)
شرح فارسی 281 مثل عربی
سرشناسه: محمد بن محمد رشید وطوط
نویسنده: رشیدالدین وطواط