مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخ فلسفه ۱. تاریخ فلسفه (نشر)
تجارب الامم ۲. تجارب الامم (نشر)
فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی ۳. فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی (نشر)
نویسنده: محمد باقر حجتی
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۴. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی (نشر)
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی
۵. سرو و تذور (نشر)
سرشناسه: نثاری تونی
نویسنده: نثاری تونی
مثنوی پیر و جوان ۶. مثنوی پیر و جوان (نشر)
سرشناسه: میر احمد طباطبائی
شاعر: میرزا نصیرالدین اصفهانی
حدود ۷. رسالة الحدود (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) ۸. تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) (نشر)
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
۹. در بیان ادبیات دیوانی (نشر)
سیره رسول الله از آغاز تا هجرت ۱۰. سیره رسول الله از آغاز تا هجرت (نشر)
مناقب هنروران ۱۱. مناقب هنروران (نشر)
گنجینة الاسرار ۱۲. گنجینة الاسرار (نشر)
سرشناسه: نورالله بن عبدالله عمان سامانی
نویسنده: نورالله عمان سامانی
ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه ۱۳. ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه (نشر)
مترجم: جواد مصلح
حافظ نامه ۱۴. حافظ نامه (نشر)
شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
۱۵. در قلمرو وجدان (نشر)
آن روزها ۱۶. آن روزها (نشر)
مترجم: حسین خدیوجم
قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... ۱۷. قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... (نشر)
۱۸. گویش گیلکی رشت (پژوهشی درباره شناخت گویشهای ایرانی) (نشر)
۱۹. مجموعه داستانهای کوتاه (نشر)
۲۰. داستانهای کوتاه (نشر)
علم آموزی و معرفت اندوزی ۲۱. علم آموزی و معرفت اندوزی (نشر)
شرح حدیث عنوان بصری
نویسنده: رضا رمضانی گیلانی
حاصل اوقات ۲۲. حاصل اوقات (نشر)
مجموعه‌ای‌ از مقالات‌ استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی
سرشناسه: احمد مهدوی دامغانی
به کوشش: علی محمد سجادی
نویسنده: احمد مهدوی دامغانی
فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی ۲۳. فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی (نشر)
معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر
۲۴. تذکار اشعار (نشر)
شرح حال برخی از شاعران معاصر تاجیکستان و نمونه هایی از شعر آنان
نویسنده: میرزا محمد شریف جان مخدوم صدرضیاء
تاجیکان،آریاییها و فلات ایران ۲۵. تاجیکان،آریاییها و فلات ایران (نشر)
نویسنده: میرزا شکورزاده
۲۶. تاریخ انقلاب فکری در بخارا (نشر)
نویسنده: صدرالدین عینی
سفرنامه آسیای مرکزی ۲۷. سفرنامه آسیای مرکزی (نشر)
۲۸. تفرج صنع (نشر)
گفتارهایی‌ در اخلاق‌ و صنعت‌ و علم‌ انسانی‌
نویسنده: عبدالکریم سروش
۲۹. ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا (نشر)
نویسنده: حسن ملکشاهی
۳۰. مقالات (نشر)
حرکت و استیفای اقسام آن ۳۱. حرکت و استیفای اقسام آن (نشر)
نویسنده: حسن ملکشاهی
۳۲. انسان در عرف عرفان (نشر)
فلسفه تاریخ ۳۳. فلسفه تاریخ (نشر)
نویسنده: کریم مجتهدی
درآمدی به فلسفه ۳۴. درآمدی به فلسفه (نشر)
تاریخ و فلسفه علم ۳۵. تاریخ و فلسفه علم (نشر)
زبان ۳۶. زبان (نشر)
درآمدی بر مطالعه سخن گفتن
مترجم: علی محمد حق شناس
سرگذشت قرن بیستم ۳۷. سرگذشت قرن بیستم (نشر)
وصیت نامه فلسفی روژه گارودی
نویسنده: روژه گارودی
مترجم: افضل وثوقی
فلسفه اخلاق ۳۸. فلسفه اخلاق (نشر)
پژوهشی در بنیانهای زبانی، فطری، تجربی، نظری و دینی اخلاق
نویسنده: محمدرضا مدرسی
منطق اکتشافات علمی ۳۹. منطق اکتشافات علمی (نشر)
مترجم: احمد آرام
جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری ۴۰. جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری (نشر)
جزء دوم‌ از پی‌نوشت‌ بر منطق‌ اکتشاف‌ علمی‌
مترجم: احمد آرام
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌) ۴۱. شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌) (نشر)
۴۲. عرفان و فلسفه (نشر)
سرگذشت اتم ۴۳. سرگذشت اتم (نشر)
طبیعت طبیعت ۴۴. طبیعت طبیعت (نشر)
مترجم: علی اسدی
۴۵. خیالپروریها (نشر)
مترجم: احمد سمیعی
شناخت شناخت ۴۶. شناخت شناخت (نشر)
نویسنده: ادگار مورن
مترجم: علی اسدی
سرمشق گمشده ۴۷. سرمشق گمشده (نشر)
طبیعت بشر
نویسنده: ادگار مورن
مترجم: علی اسدی
۴۸. حکمت شرق و روان درمانی غرب (نشر)
مترجم: جلال ستاری
تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران ۴۹. تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران (نشر)
خبرها و رویدادهای‌ روزانه مرداد ۱۳۵۶ - فروردین‌ ۱۳۵۸
گردآورنده: صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. انتشارات‌ سروش‌. گروه‌ تحقیق‌
۵۰. فص حکمة عصمتیة فی کلمة فاطمیة (نشر)
قانون در طب ۵۱. قانون در طب (نشر)
۵۲. دری به خانه خورشید (مجموعه شعر) (نشر)
نویسنده: سلمان هراتی
۵۳. فنون بازیگری در تئاتر و سینما (نشر)
۵۴. آنومی (نشر)
پژوهشی در زمینه پتامسیل آنومی در شهر تهران
نویسنده: فرامرز رفیع پور
تمثیل و مثل ۵۵. تمثیل و مثل (نشر)
نویسنده: احمد وکیلیان
ارتباط شناسی (ارتباطات‌ انسانی‌ میان‌ فردی‌، گروهی‌، جمعی‌) ۵۶. ارتباط شناسی (ارتباطات‌ انسانی‌ میان‌ فردی‌، گروهی‌، جمعی‌) (نشر)
۵۷. خلق شخصیت های ماندگار (نشر)
راهنمای‌ شخصیت‌پردازی‌ در سینما، تلویزیون‌ و ادبیات‌ داستانی‌
نویسنده: لیندا سینگر
مترجم: عباس اکبری
۵۸. مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبد شکافی یک فیلمنامه (نشر)
نویسنده: ابراهیم مکی
۵۹. گام به گام با انقلاب (نشر)
نویسنده: اکبر خلیلی
تاریخنامه طبری ۶۰. تاریخنامه طبری (نشر)
گردآورنده: محمد بلعمی
آیه های زندگی ۶۱. آیه های زندگی (نشر)
نویسنده: حسین اسکندری
ارتباط کلامی (تحلیل معانی بیان) ۶۲. ارتباط کلامی (تحلیل معانی بیان) (نشر)
واژه نامه ارتباطات ۶۳. واژه نامه ارتباطات (نشر)
نویسنده: یونس شکرخواه
در قلمرو شناخت ۶۴. در قلمرو شناخت (نشر)
نویسنده: محمد محمودی
۶۵. مادر (نشر)
عربی در انگلیسی (واژه های انگلیسی برگرفته از عربی) ۶۶. عربی در انگلیسی (واژه های انگلیسی برگرفته از عربی) (نشر)
گردآورنده: احمد فلاحیه
مترجم: احمد فلاحیه
الألفاظ المستعملة فی المنطق ۶۷. ترجمه و شرح الالفاظ المستعملة فی المنطق (نشر)
نویسنده: حسن ملکشاهی
رساله در تاریخ ادیان ۶۸. رساله در تاریخ ادیان (نشر)
مترجم: جلال ستاری
رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی ۶۹. رباعیات مردمی و رمزهای بدیعی (نشر)
نظری به زندگی و برخی آرای علامه طباطبایی ۷۰. نظری به زندگی و برخی آرای علامه طباطبایی (نشر)
نویسنده: امید مسعود
تاریخ مشاهیر کرد ۷۱. تاریخ مشاهیر کرد (نشر)
آشپزی دوره صفوی ۷۲. آشپزی دوره صفوی (نشر)
متن دو رساله در آشپزی «کارنامه و مادة الحیوة»از دوره صفوی (عصر سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد علی باورچی، نور الله آشپز
گوهرهای پراکنده ۷۳. گوهرهای پراکنده (نشر)
سخنان علی علیه السلام در نثر فارسی
نویسنده: محمود عابدی
شیوه تذهیب ۷۴. شیوه تذهیب (نشر)
تذکرۀ هفت اقلیم ۷۵. تذکرۀ هفت اقلیم (نشر)
نویسنده: امین احمد رازی