مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه مسجد سید اصفهان
کتابخانه مسجد سید اصفهان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
بیان المفاخر ۱. بیان المفاخر (نشر)
در احوالات عالم جلیل القدر صاحب مناقب و مآثر حاج سید محمد باقر حجة الإسلام شفقی بید آبادی
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
تحفة الأبرار ۲. تحفة الأبرار (نشر)
الملتقط من آثار الأئمة الأطهار
نویسنده: محمد باقر شفتی
تصحیح و تحقیق:
پرسش ها و پاسخ ها پیرامون عقائد شیخیه «زمینه ساز بابیت» ۳. پرسش ها و پاسخ ها پیرامون عقائد شیخیه «زمینه ساز بابیت» (تحقیق)
نویسنده: محمد باقر شفتی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.