مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کنگره جهانی هزاره شیخ مفید
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. نظرات فی تراث الشیخ المفید (نشر)
الإعتقادات ۲. الإعتقادات (نشر)
نویسنده: شیخ صدوق
۳. محمد بن محمد بن النعمان الشیخ المفید 336 ـ 413هـ (نشر)
۴. الاجتهاد و الأخبار (نشر)
۵. معجم اطراف الحدیث لرسالات الشیخ المفید (نشر)
نویسنده: علی رضا برازش
۶. بین العلمین الشیخ الصدوق و الشیخ المفید (نشر)
۷. التقیة فی نظر الشیخ المفید _ رض _ (نشر)
۸. تعریف بالمتبقی من تراث الشیخ المفید علیه الرحمة (نشر)
مترجم: عباس اسدی
۹. الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید (نشر)
۱۰. تفسیر الشیخ المفید المستخرج من مصنفاته (نشر)
۱۱. کلمة موجزة فی الأرواح و الأشباح و المیثاق و الذر (نشر)
۱۲. أهداف الشیخ المفید رحمة الله ، مصادر آراء المفید _ ره _ فی کتاب أوائل المقالات (نشر)
۱۳. اضواء علی المنزلة العلمیة للشیخ المفید (ره) (نشر)
۱۴. نظرات فی فقه الشیخ المفید و الدعوة الی التقریب بین المذاهب (نشر)
نویسنده: محمد دسوقی
۱۵. سهم ایرانیان در تفسیر قرآن (نشر)
۱۶. ربا و حیله های آن، حجیة خبرالواحد فی الموضوعات؛ عقد شرکت (نشر)
۱۷. معرفی آثار موجود مرحوم شیخ مفید (نشر)
گردآورنده: محمدمهدی صباحی
۱۸. شیخ مفید(ره) (نشر)
۱۹. گذری بر روش و اندیشه کلامی شیخ مفید (ره) (نشر)
۲۰. ارتداد، ماهیت عبادت، ویژگیهای منافقین در قرآن (نشر)
۲۱. فلسفة الحریة فی کتابات ابن المعلم (نشر)
نویسنده: سحبان خلیفات
۲۲. اعجاز در قرآن مجید (نشر)
نویسنده: حسن مصطفوی
۲۳. حکومت از دیدگاه شیخ مفید (نشر)
نویسنده: عبدالنبی نمازی
۲۴. حب الله و جملة من رشحاته (نشر)
نویسنده: جلیل تجلیل
۲۵. رسالة فی تحریر مسالة الایمان والکفر (نشر)
۲۶. رسالة فی المهر (نشر)
۲۷. حکم الارجل فی الوضوء (نشر)
۲۸. الشیخ المفید وموقفه من حرکة الغلو (نشر)
نویسنده: احمد سایح
۲۹. آباء النبی، بعثت، معجزه (نشر)
۳۰. مساله روح و نفس و دیدگاه شیخ مفید (ره) (نشر)
نویسنده: محمد خامنه ای
۳۱. داوری میان شیخ صدوق و شیخ مفید رحمة الله علیهما (نشر)
۳۲. چهار مقاله (نشر)
گذری بر حیات شیخ مفید،ناگفته هائی از حیات شیخ مفید،آثار شیخ مفید، شیخ مفید و کتاب اختصاص
نویسنده: سید محمدجواد شبیری زنجانی
۳۳. کتب شیخ مفید در آثار شیخ مفید (نشر)
۳۴. رای الشیخ المفید فی مساله الغلو،البرهان السدید (نشر)
۳۵. زمان و عدم در اندیشه های کلامی شیخ مفید (نشر)
نویسنده: مهدی دهباشی
۳۶. امام زمان (عج) و شیخ مفید (نشر)
نویسنده: مهدی شمس الدین
۳۷. خوارج (نشر)
نویسنده: صادق احسانبخش
۳۸. استطاعت از دیدگاه شیخ مفید (نشر)
نویسنده: ناصر گذشته
۳۹. کند و کاوی در مساله بداء (نشر)
نویسنده: علی اکبر حسینی
۴۰. شیطان (نشر)
نویسنده: احمد غروی
۴۱. علی (ع) و ناکثین (نشر)
نویسنده: محمد قراگوزلو
۴۲. صراح الحریة فی عصر المفید (نشر)
تاریخ و دراسة بمناسبة مرور الف سنه علی وفاه الشیخ المفید
نویسنده: جعفر مرتضی عاملی
پیام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید فروردین ماه 1372 ۴۳. پیام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید فروردین ماه 1372 (نشر)
۴۴. بنی امیه در تاریخ (نشر)
نویسنده: علی اصغر فقیهی
۴۵. المجازر و التعصبات الطائفیة فی عهد الشیخ المفید (نشر)
۴۶. رسالة اخری (نشر)
۴۷. المفید و علم أصول الفقه (نشر)
۴۸. فی رحاب سیاسة الامام زین العابدین (نشر)
محاولة لاستکشاف أبعاد سیاسة الامام زین العابدین
نویسنده: محمود البغدادی
۴۹. مقایسه ای میان دو مکتب فکری شیعه در قم و بغداد (نشر)
۵۰. سیری در فقه سیاسی (نشر)
نویسنده: احمد خاتمی
۵۱. مسألة البداء (نشر)
۵۲. موقف الشیخ المفید من الغلو و الغلاة (نشر)
نویسنده: طه دیوانی
۵۳. لمسات الشیخ المفید علی سنن التاریخ (نشر)
۵۴. وقعة صفین (نشر)
نویسنده: علاء آل جعفر
۵۵. الشیعه و علم الکلام عبر القرون الاربعة (نشر)
۵۶. رسالة فی ذبائح أهل الکتاب (نشر)
۵۷. الشعر العربی فی تراث الشیخ المفید (نشر)
نویسنده: علی موسی کعبی
۵۸. موقف القرآن من الحتمیتین الانسانیة و الکونیة (نشر)
و آراء الشیخ المفید فی هذه المسألة
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
۵۹. نظرة الشیخ المفید حول العصمة (نشر)
۶۰. رجال کتاب الاختصاص (نشر)
نویسنده: ماجد غرباوی
۶۱. الشیخ المفید و علوم الحدیث (نشر)
نویسنده: ماجد غرباوی
۶۲. مصادر حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه (نشر)
المستخرجة من کتاب شناخت امام یا راه رهائی از مرگ جاهلی
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی