مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دفتر نشر معارف اسلامی
دفتر نشر معارف اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام ۱. غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام (نشر)
اسرار آل محمد علیهم السلام ۲. اسرار آل محمد علیهم السلام (نشر)
ترجمه کتاب سلیم بن قیس اولین کتاب شیعه در زمان امیر المؤمنین علیه السلام
مترجم: اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی