مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دستور خط فارسی (تألیف و نشر)
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۸ش.
واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ۲. واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (تألیف و نشر)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، بهمن ۱۳۷۸ش.
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۳. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان (تألیف و نشر)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران
جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری ۴. جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری
نشر:
۵. واژه های اقتصاد (نشر)
مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی
نویسنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
واژه نامه بوربسه ۶. واژه نامه بوربسه (نشر)
گردآورنده: جذوه
واژه نامه هم زبانان ۷. واژه نامه هم زبانان (نشر)
نویسنده: محمد آصف فکرت
معانی و بیان ۸. معانی و بیان (نشر)
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو ۹. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو (نشر)
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی ۱۰. ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی (نشر)
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی ۱۱. خلاصه لغت فرس اسدی طوسی (نشر)
فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو ۱۲. فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو (نشر)
برگزیده اعجوبه و محجوبه ۱۳. برگزیده اعجوبه و محجوبه (نشر)
داستان عامیانه کهن فاسی
سرشناسه: حامد بن فضل الله سرخسی
گردآورنده: سید علی آل داوود
۱۴. واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر)
واژه های عمومی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌. گروه‌ واژه‌گزینی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
۱۵. اصول و ضوابط واژه گزینی همراه با شرح و توضیحات (نشر)
واژه های تخصصی رایانه ۱۶. واژه های تخصصی رایانه (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر)
نویسنده: محمدرضا نصیری
شاه اسماعیل نامه ۱۸. شاه اسماعیل نامه (نشر)
به ضمیمه شرح جنگ‌ها و احوال شاه‌اسماعیل اول
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ۱۹. دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره (نشر و اشراف)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) ۲۰. شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) (نشر)
مجموعه چهار فهرست (کتب و مقالات فارسی) ۲۱. مجموعه چهار فهرست (کتب و مقالات فارسی) (نشر)
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو غالب، دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی
۲۲. فهرست مقاله های فارسی مربوط به فرهنگ نویسی (نشر)
نویسنده: مجید ملکان
۲۳. نسخه های خطی فارسی موجود در کتابخانه دانشگاه علوم و زبان های خارجی کیوتو (ژاپن) (نشر)
نویسنده: محمدرضا نصیری
قصیده ای نویافته از کسائی ۲۴. قصیده ای نویافته از کسائی (نشر)
ضمیمه نامه فرهنگستان- 18 ۲۵. حلیمی و فرهنگهایش (نشر)
ضمیمه نامه فرهنگستان- 3 ۲۶. گویش شناسی (نشر)
ضمیمه نامه فرهنگستان- 20 ۲۷. شعر امروز ایران (نشر)
ضمیمه نامه فرهنگستان- 17 ۲۸. بلبل نامه (نشر)
دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ۲۹. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) (نشر)
شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری ۳۰. شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری (نشر)
مترجم: آبتین گلکار
همچنین نگاه کنید
جویا جهانبخش جویا جهانبخش (عضو)
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (عضو پیوسته)