مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)
آثار موجود در کتابخانه
مرجع 78 ۱. مرجع 78 (تألیف و نشر)
کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1378
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
مرجع2000 ۲. مرجع2000 (تألیف و نشر)
کارنامه کتابهای اسلامی جهان در سالهای1997ـ2001
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
امام حسن مجتبی (ع) ۳. امام حسن مجتبی (ع) (تألیف و نشر)
گزیده مقالات و کارنامه منابع پیرامون امام حسن مجتبی (ع)
کتابشناسی جهانی قرآن کریم ۴. کتابشناسی جهانی قرآن کریم
شامل 9500عنوان کتاب درباره علوم و معارف قرآنی ...
گردآورنده: موسسه قرآنی تفسیر جوان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خانه کتاب ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 4 جلد
کتابشناسی مهدویت ۵. کتابشناسی مهدویت (تألیف و نشر)
فهرست‌ و چکیده‌ منابع‌ پیرامون‌ مهدویت‌ (کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها)
گردآورنده: بنیاد فرهنگی امام مهدی(عج)
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)، چاپ اول، قم، بهمن ۱۳۸۲ش.
مرجع 79 ۶. مرجع 79 (تألیف و نشر)
کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1379
سرشناسه: سر ویراستار محمد سمیعی
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۹ش.، 3 جلد، ویراستار: محمد سمیعی
کتابشناسی هنر اسلامی ۷. کتابشناسی هنر اسلامی
موسسه اطلاع رسانی مرجع، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
مرجع 83 ۸. مرجع 83 (تألیف و نشر)
کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1383
مرجع 80 ۹. مرجع 80 (تألیف و نشر)
کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1380
کتابشناسی پیامبر صلی‌الله‌علیه ‌و‌آله‌ و‌سلم ۱۰. کتابشناسی پیامبر صلی‌الله‌علیه ‌و‌آله‌ و‌سلم (تألیف و نشر)
کارنامه اجمالی منابع پیرامون پیامبر اسلام (ص)
به کوشش: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی
نشر:
الدلیل 2006 ۱۱. الدلیل 2005 (نشر)
وقف در آینه آثار ۱۲. وقف در آینه آثار (نشر)
کارنامه منابع پیرامون وقف
گردآورنده: بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف