مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخ فلسفه ۱. تاریخ فلسفه (نشر)
ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ۲. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان (نشر)
نویسنده: عنایت الله رضا
تاریخ اولجایتو ۳. تاریخ اولجایتو (نشر)
به کوشش: مهین همبلی
نویسنده: عبدالله القاشانی
۴. پژوهش ادبی (نشر)
سرشت،شیوه ها،متنها،منابع
مترجم: عبدالله شریفی خجسته
تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام ۵. تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام (نشر)
فرق الشیعة ۶. ترجمه فرق الشیعة (نشر)
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ۷. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (نشر)
مترجم جلد 1: جواد فلاطوری
مترجم جلد 2: مریم میراحمدی
فیض قدسی ۸. فیض قدسی (نشر)
زندگینامه علامه محمد باقر مجلسی
مترجم: جعفر نبوی
نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) ۹. ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) (نشر)
الجماهر فی الجواهر ۱۰. الجماهر فی معرفة الجواهر (نشر)
سرشناسه: محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تالیف به سال814 ق.) ۱۱. قاموس البحرین (نشر)
نویسنده: حمید مفتی
تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم ۱۲. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم (نشر)
سرشناسه: شاهفور بن طاهر اسفراینی
نویسنده: شاهفور اسفراینی
۱۳. تاریخ تمدن (نشر)
پژوهشی در رئالیسم اروپایی ۱۴. پژوهشی در رئالیسم اروپایی (نشر)
نویسنده: اکبر افسری
۱۵. رشد ادبیات (نشر)
۱۶. نظریه ادبیات (نشر)
کیمیای سعادت ۱۷. کیمیای سعادت (نشر)
۱۸. اصول نقد ادبی (نشر)
۱۹. معنی زیبایی (نشر)
۲۰. معنی هنر (نشر)
مبانی فلسفه هنر ۲۱. مبانی فلسفه هنر (نشر)
مترجم: علی رامین
۲۲. ساخت رمان (نشر)
دیوان عطار ۲۳. دیوان عطار (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه ۲۴. نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه (نشر)
سرشناسه: محمود بن هدایت الله افوشته یی
نویسنده: محمود افوشته یی
شکوه شمس ۲۵. شکوه شمس (نشر)
سیری در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی
مترجم: حسن لاهوتی
فرقه اسماعیلیه ۲۶. فرقه اسماعیلیه (نشر)
۲۷. محمد، رسول خدا (نشر)
مترجم: حسن لاهوتی
تاریخ ملل و دول اسلامی ۲۸. تاریخ ملل و دول اسلامی (نشر)
مترجم: هادی جزایری
۲۹. تمدن ایران ساسانی (نشر)
ایران‌ در سده‌های‌ سوم‌ تا پنجم‌ میلادی‌، شرحی‌ درباره‌ تمدن‌ ایران‌ در روزگار ساسانیان‌
مترجم: عنایت الله رضا
تمدن ایرانی ۳۰. تمدن ایرانی (نشر)
مترجم: عیسی بهنام
مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان ۳۱. مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان (نشر)
سرشناسه: ابوطالب بن محمد اصفهانی
نویسنده: میرزا ابوطالب اصفهانی
سفرنامه کلاویخو ۳۲. سفرنامه کلاویخو (نشر)
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان (۱۲۹/۷۴۷ تا ۲۰۵/۸۲۰) ۳۳. تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان (۱۲۹/۷۴۷ تا ۲۰۵/۸۲۰) (نشر)
علم و تمدن در اسلام ۳۴. علم و تمدن در اسلام (نشر)
مترجم: احمد آرام
۳۵. اینشتین و شاعر (نشر)
در جست و جوی انسان کیهانی
مترجم: ناصر موفقیان
پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) ۳۶. پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) (نشر)
۳۷. عمر خیام، زندگی و آثار (نشر)
مصنفات فارسی ۳۸. مصنفات فارسی (نشر)
سرشناسه: احمد بن محمد علاءالدوله سمنانی
نویسنده: احمد علاءالدوله سمنانی
مختاری نامه ۳۹. مختاری نامه (نشر)
مقدمه‌ دیوان‌ عثمان‌ مختاری‌
نویسنده: جلال الدین همایی
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی ۴۰. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی (نشر)
عالم آرای شاه اسماعیل ۴۱. عالم آرای شاه اسماعیل (نشر)
احیاء علوم الدین ۴۲. ترجمه احیاء علوم الدین (نشر)
سرشناسه: محمد بن محمد غزالی
به کوشش: حسین خدیوجم
مترجم: مؤیدالدین محمد خوارزمی
مثنوی معنوی ۴۳. مثنوی معنوی (نشر)
منطق الطیر(مقامات الطیور) ۴۴. منطق الطیر عطار (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
۴۵. روانشناسی و دین (نشر)
مترجم: فواد روحانی
دیوان انوری ۴۶. دیوان انوری (نشر)
فلسفه اخلاق در قرن حاضر ۴۷. فلسفه اخلاق در قرن حاضر (نشر)
رساله حملیه ۴۸. رساله حملیه (نشر)
نویسنده: علی مدرس زنوزی
دروس معرفت نفس ۴۹. دروس معرفت نفس (نشر)
۵۰. مرصاد العباد (نشر)
۵۱. شجاعت بودن (نشر)
فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو ۵۲. فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو (نشر)
۵۳. روانشناسی ضمیر ناخودآگاه (نشر)
مکالمات ۵۴. مکالمات (نشر)
مروج الذهب ۵۵. ترجمه مروج الذهب (نشر)
تاریخ یعقوبی ۵۶. تاریخ یعقوبی (نشر)
مقدمه ابن خلدون ۵۷. ترجمه مقدمه ابن خلدون (نشر)
الفتوح ۵۸. الفتوح (نشر)
راهنمای آماده ساختن کتاب ۵۹. راهنمای آماده ساختن کتاب (نشر)
برای‌ مولفان‌، مترجمان‌، ویراستاران‌، رسانه‌گران‌، کتابداران‌، ناشران‌، چاپخانه‌ها و دوستداران‌ کتاب‌
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
۶۰. روانشناسی تجربی (نشر)
مترجم: سیروس ذکاء
عجایب المخلوقات ۶۱. عجایب المخلوقات (نشر)
به کوشش: منوچهر ستوده
نویسنده: محمد طوسی
حکمت یونان ۶۲. حکمت یونان (نشر)
۶۳. اسناد تجارت ایران در سال 1287 (هزار و دویست و هشتاد و هفت) قمری (نشر)
بخارا دستاورد قرون وسطی ۶۴. بخارا دستاورد قرون وسطی (نشر)
روانشناسی و اخلاق ۶۵. روانشناسی و اخلاق (نشر)
مترجم: علی پریور
مهمان نامه بخارا ۶۶. مهمان نامه بخارا (نشر)
تاریخ پادشاهی محمد شیبانی
به کوشش: منوچهر ستوده
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
میراث ایران ۶۷. میراث ایران (نشر)
مترجم: احمد بیرشک
بیست مقاله تقی زاده ۶۸. بیست مقاله تقی زاده (نشر)
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
نویسنده: سید حسن تقی زاده
مترجم: احمد آرام، کیکاووس جهانداری
انقراض سلسله صفویه ۶۹. انقراض سلسله صفویه (نشر)
ترجمه نهج البلاغه ۷۰. ترجمه نهج البلاغه (نشر)
ماه در ایران ۷۱. ماه در ایران (نشر)
از قدیمی ترین ایام تا ظهور اسلام
نویسنده: مهرانگیز صمدی
گزیده ای از سخنان امیر المؤمنان علی (ع) ۷۲. گزیده ای از سخنان امیر المؤمنان علی (ع) (نشر)
جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه ۷۳. جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه (نشر)
علامه طباطبایی و حدیث ۷۴. علامه طباطبایی و حدیث (نشر)
(روش شناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان)
نویسنده: شادی نفیسی
سیرت جلال الدین منکبرنی ۷۵. سیرت جلال الدین منکبرنی (نشر)
ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری
نویسنده: محمد نسوی
معراج پیامبر اکرم (ص) و معراج نامه های منظوم در ادب فارسی ۷۶. معراج پیامبر اکرم (ص) و معراج نامه های منظوم در ادب فارسی (نشر)
نویسنده: پروین فاتحی
فرهنگ واژگان نهج البلاغه ۷۷. فرهنگ واژگان نهج البلاغه (نشر)
نویسنده: منصور پهلوان
خلاصه سیرت رسول الله ۷۸. خلاصه سیرت رسول الله (نشر)
دره نادره ۷۹. دره نادره (نشر)
تاریخ عصر نادرشاه
به کوشش: دکتر سید جعفر شهیدی
نویسنده: میرزا مهدی خان استرآبادی
الفصول الفخریه ۸۰. الفصول الفخریة (نشر)
نویسنده: ابن عنبه
تاریخ یزد ۸۱. تاریخ یزد (نشر)
اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق ۸۲. أعلام الطرائق في الحدود والحقائق (زیر نظر)
نویسنده: محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی السروی
مَعالِمُ العُلَماء ۸۳. معالم العلماء (زیر نظر)
فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیماً و حدیثاً
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
ابن شهرآشوب المازندرانی؛ حیاته و آثاره العلمیة ۸۴. ابن شهرآشوب المازندرانی (نشر)
متشابه القرآن ومختلفه ۸۵. متشابه القرآن ومختلفه (زیر نظر)
سیر به سوی خدا در متون اسلامی ۸۶. عشق الهی (نشر)
تاریخ حسابان ۸۷. تاریخ حسابان (نشر)
شرح مثنوی معنوی مولوی ۸۸. شرح مثنوی معنوی مولوی (نشر)
مترجم: حسن لاهوتی
جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی ۸۹. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی (نشر)
مترجم: محمود عرفان
فلسفه و کلام اسلامی ۹۰. فلسفه و کلام اسلامی (نشر)
از سمرقند به کاشان ۹۱. از سمرقند به کاشان (نشر)
گردآورنده: محمد باقری
پژوهشی در زیجهای دورۀ اسلامی ۹۲. پژوهشی در زیجهای دورۀ اسلامی (نشر)
مترجم: محمد باقری