مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   شرکت مولفان و مترجمان ایران
شرکت مولفان و مترجمان ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ۱. ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (نشر)
چهل مجلس ۲. چهل مجلس (نشر)
سرشناسه: احمد بن محمد علاءالدوله سمنانی
گردآورنده: امیر اقبال سمنانی
تقریر سخنان: احمد علاءالدوله سمنانی
فرهنگ معارف اسلامی ۳. فرهنگ معارف اسلامی (نشر)
شامل اصطلاحات‌ مربوط به‌ علوم‌ فلسفه‌، منطق‌، فقه‌، اصول‌، کلام‌، تفسیر، هیئت‌، نجوم‌، ملل‌ و نحل‌، گاه‌شماری‌، ادبیات‌
نویسنده: جعفر سجادی
ایران در برخورد با استعمارگران ۴. ایران در برخورد با استعمارگران (نشر)
از آغاز قاجاریه تا مشروطیت
نویسنده: تقی نصر