مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات سخن
انتشارات سخن
انتشارات سخن
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌) ۱. المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌) (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین فرزاد
نویسنده: عبدالحسین فرزاد
۲. خاطرات سید محمد علی جمالزاده (نشر)
۳. فرهنگ لغات عامیانه (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۴. آسمان و ریسمان (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۵. تلخ و شیرین (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۶. برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
به کوشش: علی دهباشی
۷. قلتشن دیوان (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۸. قصه نویسی (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۹. سر و ته یک کرباس (نشر)
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۱۰. قنبر علی (نشر)
مختارنامه ۱۱. مختارنامه (نشر)
مجموعه رباعیات
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
منطق الطیر عطار ۱۲. منطق الطیر عطار (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
۱۳. آیینه ای برای صداها هفت دفتر شعر (نشر)
زمزمه ها،شبخوانی ...
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۱۴. هزاره دوم آهوی کوهی پنج دفتر شعر (نشر)
مرثیه‌های‌ سرو کاشمر؛ خط دلتنگی‌؛ غزل‌ برای‌ گل‌ آفتابگردان‌؛ در ستایش‌ کبوترها
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا ۱۵. تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا (نشر)
۱۶. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت (نشر)
۱۷. آنسوی حرف و صوت (نشر)
سرشناسه: محمد بن منور
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۱۸. مفلس کیمیا فروش (نشر)
نقد و تحلیل شعر انواری
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۱۹. در جدال با خاموشی منتخب چهارده دفتر شعر (نشر)
قطعنامه‌، هوای‌ تازه‌، باغ‌ آینه‌، لحظه‌ها و همیشه‌، آیدا در آینه‌... مدایح‌ بی‌صله‌، در آستانه‌ ۱۳۲۴ - ۱۳۷۶
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
۲۰. نامور نامه (نشر)
درباره فردوسی و شاهنامه
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
از کوچه رندان ۲۱. از کوچه رندان (نشر)
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
روزگاران ایران ۲۲. روزگاران ایران (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
حکایت همچنان باقی ۲۳. حکایت همچنان باقی (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد ۲۴. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد (نشر)
دریاره زندگی، آثار، و اندیشه نظامی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
درخت معرفت ۲۵. درخت معرفت (نشر)
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: علی اصغر محمد خانی
۲۶. تحفه های آن جهان (نشر)
سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۲۷. یادنامه دکتر احمد تفضلی (نشر)
سفرنامه حاج سیاح به فرنگ ۲۸. سفرنامه حاج سیاح به فرنگ (نشر)
سرشناسه: محمدعلی بن محمدرضا سیاح
نویسنده: محمد علی سیاح
تاریخ جامع بهائیت ـ نوماسونی ـ ۲۹. تاریخ جامع بهائیت ـ نوماسونی ـ (نشر)
بزم آورد ۳۰. بزم آورد (نشر)
شصت مقاله درباره تاریخ، فرهنگ و فلسفه
نویسنده: دکتر عباس زریاب خوئی
قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان] ۳۱. قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان] (نشر)
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) ۳۲. عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) (نشر)
۳۳. ما و جهان امروز(مجموعه مقالات) (نشر)
نویسنده: احسان نراقی
یادداشت ها و اندیشه ها ۳۴. یادداشت ها و اندیشه ها (نشر)
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
۳۵. نقش بر آب (نشر)
به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ، گلشن‌ راز، گذشته‌ نثر فارسی‌، ادبیات‌ تطبیقی‌، اندیشه‌ها، گفت‌ و شنودها و خاطره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
۳۶. دو قرن سکوت (نشر)
سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در قرن اول‌ اسلام‌ از حمله‌ عرب‌ تا ظهور دولت‌ طاهریان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
شعله طور ۳۷. شعله طور (نشر)
نردبان شکسته ۳۸. نردبان شکسته (نشر)
شرح‌ توصیفی‌ و تحلیلی‌ دفتر اول‌ و دوم‌ مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۳۹. نه شرقی، نه غربی، انسانی (نشر)
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
آشنایی با تاریخ ایران ۴۰. آشنایی با تاریخ ایران (نشر)
غزلهای سعدی ۴۱. غزلهای سعدی (نشر)
نویسنده: سعدی شیرازی
۴۲. شرح شکن زلف (نشر)
بر حواشی دیوان حافظ
نویسنده: دکتر فتح الله مجتبائی
چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر ۴۳. چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر (نشر)
دفتر روشنایی ۴۴. دفتر روشنایی (نشر)
از میراث عرفانی بایزید بسطامی
مترجم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نوشته بر دریا ۴۵. نوشته بر دریا (نشر)
از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی
نویسنده: ابوالحسن علی خرقانی
قلندریه در تاریخ ۴۶. قلندریه در تاریخ (نشر)
دگردیسیهای یک ایدئولوژی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۴۷. قصه ما به سر رسید (نشر)
دین، فلسفه و قانون ۴۸. دین، فلسفه و قانون (نشر)
تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ۴۹. تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن (نشر)
۵۰. فرهنگ ازبکی به فارسی (نشر)
۵۱. یکی بود یکی نبود (نشر)
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۵۲. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار (نشر)
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
۵۳. مصیبت نامه (نشر)
نویسنده: فریدالدین عطار
اسرار نامه ۵۴. اسرار نامه (نشر)
نویسنده: فریدالدین عطار
۵۵. کاغذ زر (نشر)
نویسنده: غلامحسین یوسفی
۵۶. در آیینه رود (نشر)
برگزیده اشعار همراه با ترجمه انگلیسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مترجم به انگلیسی: پری آزرم معتمدی
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ۵۷. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام (نشر)
حافظ و پیدا و پنهان زندگی ۵۸. حافظ و پیدا و پنهان زندگی (نشر)
۵۹. نظریه تاریخ ادبیات (نشر)
با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران
نویسنده: محمود فتوحی
۶۰. مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی (نشر)
۶۱. فرهنگ امثال سخن (نشر)
۶۲. فرهنگ نام سخن (نشر)
قرآنیات ۶۳. قرآنیات (نشر)
با راست قامتان پهنه اندرز، یادنامه راشد ۶۴. با راست قامتان پهنه اندرز، یادنامه راشد (نشر)
تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ۶۵. تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام (نشر)
مترجم: مسعود جعفری
با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران ۶۶. با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران (نشر)
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ۶۷. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه (نشر)
غزل شمس ۶۸. غزل شمس (نشر)
گزیده غزلیات مولوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ناصر شکوری
راهنمای کتاب ۶۹. راهنمای کتاب (نشر)
فرهنگ ایران زمین ۷۰. فرهنگ ایران زمین (نشر)
رستاخیز کلمات ۷۱. رستاخیز کلمات (نشر)
درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
زبان شعر در نثر صوفیه ۷۲. زبان شعر در نثر صوفیه (نشر)
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) ۷۳. تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) (نشر)
سفینه بولونیا ۷۴. سفینه بولونیا (نشر)
فرهنگ بزرگ سخن ۷۵. فرهنگ بزرگ سخن (نشر)
مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی (در فقه معاملات) ۷۶. مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی (ناشر همکار)
خانلری و نقد ادبی ۷۷. خانلری و نقد ادبی (نشر)
احسان طبری و نقد ادبی ۷۸. احسان طبری و نقد ادبی (نشر)
بهار و نقد ادبی ۷۹. بهار و نقد ادبی (نشر)
فاطمه سیاح و نقد ادبی ۸۰. فاطمه سیاح و نقد ادبی (نشر)
نیما یوشیج و نقد ادبی ۸۱. نیما یوشیج و نقد ادبی (نشر)
پادشاه فتح ۸۲. پادشاه فتح (نشر)
کهن دیارا ۸۳. کهن دیارا (نشر)
من زبان وطن خویشم... ۸۴. من زبان وطن خویشم... (نشر)
دو رسالۀ عرفانی ۸۵. دو رسالۀ عرفانی (نشر)
نویسنده: ابو علی دقاق
نام‌ آورِ ناشناخته ۸۶. نام‌ آورِ ناشناخته (نشر)
سفرنامۀ باران ۸۷. سفرنامۀ باران (نشر)
یاد آر زِ شمع مرده یاد آر ۸۸. یاد آر زِ شمع مرده یاد آر (نشر)
از کاروان رفته ۸۹. از کاروان رفته (نشر)
عقاب ۹۰. عقاب (نشر)
خانۀ دوست کجاست؟ ۹۱. خانۀ دوست کجاست؟ (نشر)
شبی هم در آغوش دریا ۹۲. شبی هم در آغوش دریا (نشر)
معجزۀ پروین ۹۳. معجزۀ پروین (نشر)
مختصر مفید ۹۴. مختصر مفید (ناشر همکار)
اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری ۹۵. اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری (ناشر همکار)
گردآورنده: علی صفری آق‌قلعه
از سرود باران تا مزامیر گل سرخ ۹۶. از سرود باران تا مزامیر گل سرخ (نشر)
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم: موسی اسوار
رویکردهای شعر معاصر عرب ۹۷. رویکردهای شعر معاصر عرب (نشر)
گزیده‌ای از شعر عربی معاصر ۹۸. گزیده ای از شعر عربی معاصر (نشر)
روزنامۀ خاطرات ناصرالدّین شاه قاجار ۹۹. روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (ناشر همکار)
سه سفرنامه ۱۰۰. سه سفرنامه (ناشر همکار)
شیوه‌نامۀ نقد ادبی ۱۰۱. شیوه نامۀ نقد ادبی (نشر)
نویسنده: مریم مشرّف
جستارهایی در ادبیات تعلیمی ۱۰۲. جستارهایی در ادبیات تعلیمی (نشر)
نویسنده: مریم مشرّف
تذکرة الاولیاء ۱۰۳. تذکرة الاولیاء (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
قرّة العین ۱۰۴. قرّة العین (ناشر همکار)
نویسنده: قاضی اوش
میراث مولوی ۱۰۵. میراث مولوی (نشر)
شعر و عرفان در اسلام
مترجم: مریم مشرّف
تاریخ علم و فن‌آوری ۱۰۶. تاریخ علم و فن‌آوری (نشر)
زین دایرۀ مینا ۱۰۷. زین دایرۀ‌ مینا (نشر)
تاریخ جمع قرآن کریم ۱۰۸. تاریخ جمع قرآن کریم (نشر)
۱۰۹. (نشر)
تبصرة المتعلمین في احکام الدین ۱۱۰. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (نشر)
نویسنده: علامه حلی
همچنین نگاه کنید
محمدعلی جمالزاده محمدعلی جمالزاده