مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات توس
انتشارات توس
انتشارات توس
آثار موجود در کتابخانه
کتاب توس (مجموعه مقالات) ۱. کتاب توس (مجموعه مقالات) (تألیف و نشر)
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
نشر:
بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات) ۲. بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات) (نشر)
به کوشش: محسن باقرزاده
هفتاد سخن ۳. هفتاد سخن (نشر)
سرشناسه: پرویز خانلری
نویسنده: پرویز ناتل خانلری
۴. انسان در شعر معاصر (نشر)
با تحلیل شعر نیما،شاملو،اخوان،فرخزاد
سرشناسه: محمد مختاری
۵. هنر و تاریخ (نشر)
مقالاتی در زمینه زیبایی شناسی
سرشناسه: اوکتاویو پاز
نویسنده: اوکتاویو پاژ
مترجم: ناصر فکوهی
هنر و جامعه ۶. هنر و جامعه (نشر)
مترجم: غفار حسینی
۷. ریخت شناسی قصه های پریان (نشر)
۸. از بودن و سرودن (نشر)
چند شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۹. در کوچه باغهای نیشابور (نشر)
مجموعه‌ شعر ۱۳۴۷ - 50
شاعر: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۱۰. شبگیر (نشر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
۱۱. سیاه مشق3 (نشر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
۱۲. یادگار خون سرو (نشر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
۱۳. تاریخ لباس (نشر)
بررسی انتقادی رباعیات خیام ۱۴. بررسی انتقادی رباعیات خیام (نشر)
با مقابله‌ با نسخه‌ها و چاپهای‌ جدید و افزودن‌ نسخه‌ بدلها، ...
مترجم: فریدون بدره ای
تعالیم مغان ۱۵. تعالیم مغان (نشر)
گفتاری چند در معتقدات زرتشتیان
مترجم: فریدون بدره ای
فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ۱۶. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی (نشر)
راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی) ۱۷. راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی) (نشر)
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی ۱۸. اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی (نشر)
سرشناسه: رحیم عفیفی
نویسنده: رحیم عفیفی
سخنواره ۱۹. سخنواره (نشر)
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار، هانس روبرت رویمر
ارج نامه ایرج ۲۰. ارج نامه ایرج (نشر)
به‌ پاس‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشان‌ فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ استاد ایرج‌ افشار
به کوشش: محسن باقرزاده
سندبادنامه منظوم ۲۱. سندبادنامه منظوم (نشر)
سرشناسه: عضد یزدی
شاعر: عضد یزدی
باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار) ۲۲. باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار) (نشر)
سرشناسه: پرویز اذکائی
گردآورنده: پرویز اذکائی
تذکره جغرافیای تاریخی ایران ۲۳. تذکره جغرافیای تاریخی ایران (نشر)
سرشناسه: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
مترجم: حمزه سردادور
مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری ۲۴. مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری (نشر)
۲۵. قصه های استاد (نشر)
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ۲۶. شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی (نشر)
نویسنده: اقبال یغمایی
میرزا تقی خان امیرکبیر ۲۷. میرزا تقی خان امیرکبیر (نشر)
۲۸. مجموعه آثار یغمای جندقی (نشر)
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی ۲۹. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی (نشر)
۳۰. جامی (نشر)
متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعراءنورالدین‌ عبدالرحمن‌ جامی‌ ۸۹۸ - ۸۱۷ هجری‌ قمری‌
نویسنده: علی اصغر حکمت
طبقات الصوفیه ۳۱. طبقات الصوفیه (نشر)
المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی ۳۲. المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی (نشر)
نویسنده: سید حیدر آملی
روش نویسندگان بزرگ معاصر ۳۳. روش نویسندگان بزرگ معاصر (نشر)
بحثی‌ در مبانی‌ هنر نویسندگی‌
نویسنده: حسین رزمجو
مهستی گنجه ای ۳۴. مهستی گنجه ای (نشر)
بزرگترین‌ زن‌ شاعر رباعی‌ سرا
به کوشش: معین الدین محرابی
رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور ۳۵. رتبة الحیات (نشر)
مینوی بر گستره ادبیات فارسی ۳۶. مینوی بر گستره ادبیات فارسی (نشر)
مجموعه مقالات
به کوشش: ماه منیر مینوی
واژه های دخیل در قرآن مجید ۳۷. واژه های دخیل در قرآن مجید (نشر)
۳۸. شعر امروز خراسان (نشر)
طب اسلامی ۳۹. طب اسلامی (نشر)
۴۰. حالات عشق مجنون (نشر)
نویسنده: جلال ستاری
یاد یار مهربان ۴۱. یاد یار مهربان (نشر)
مرزهای شرقی شعر پارسی از ورارودان تا هند
نویسنده: میرزا ملااحمدوف
دین مهر در جهان باستان ۴۲. دین مهر در جهان باستان (نشر)
سرشناسه: کنگره‌ مهرشناسی‌ (دومین‌: ۱۹۷۵م‌ = ۱۳۵۴: تهران‌)
مترجم: مرتضی ثاقب فر
داستان من و شعر ۴۳. داستان من و شعر (نشر)
۴۴. یونانیان و بربرها (ناشر جلد 15)
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
مقالات فروغی ۴۵. مقالات فروغی (نشر)
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: محمدعلی فروغی
زنگی نامه ۴۶. زنگی نامه (نشر)
شش‌ رساله‌ و مقامه‌ و مناظره‌
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد زنگی بخاری
تاریخ بخارا ۴۷. تاریخ بخارا (نشر)
نویسنده: محمد نرشخی
مترجم: احمد قباوی
۴۸. داستان رستم و سهراب (نشر)
روایت نقالان
نویسنده: عباس زریری
نقد و بررسی کتاب توس ۴۹. نقد و بررسی کتاب توس (نشر)
به کوشش: محسن باقرزاده
مینوی خرد ۵۰. مینوی خرد (نشر)
قلندرنامۀ خطیب فارسی ۵۱. قلندرنامۀ خطیب فارسی (نشر)
نویسنده: خطیب فارسی
سفرنامۀ کروسینسکی ۵۲. سفرنامۀ کروسینسکی (نشر)
فردوسی و شاهنامه ۵۳. فردوسی و شاهنامه (نشر)
نویسنده: منوچهر مرتضوی
دین و دولت در ایران : نقش علماء در دوره قاجار ۵۴. دین و دولت در ایران : نقش علماء در دوره قاجار (نشر)
هژده گفتار ۵۵. هژده گفتار (نشر)
نویسنده: مصطفی مقرّبی
بیاض سفر ۵۶. (نشر)
مبارزه با محمدعلی شاه ۵۷. مباره با محمدعلی شاه (نشر)
سفارتنامه‌های ایران ۵۸. سفارتنامه‌های ایران (نشر)