مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مؤسسه انتشارات نگاه
مؤسسه انتشارات نگاه
مؤسسه انتشارات نگاه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. مکتب های ادبی (نشر)
سرشناسه: رضا سید حسینی
نویسنده: رضا سید حسینی
در آستانه ۲. در آستانه (نشر)
سرشناسه: احمد شاملو
شاعر: احمد شاملو
کلیات دیوان شهریار ۳. کلیات دیوان شهریار (نشر)
سرشناسه: محمد حسین شهریار
شاعر: محمد حسین شهریار
۴. لحظه ها و همیشه ها (نشر)
نویسنده: احمد شاملو
مرثیه های خاک و شکفتن در مه ۵. مرثیه های خاک و شکفتن در مه (نشر)
نویسنده: احمد شاملو
گل های جاویدان و گل های رنگارنگ ۶. گل های جاویدان و گل های رنگارنگ (نشر)
سرشناسه: حبیب الله نصیری فر
گردآورنده: حبیب الله نصیری فر
دیوان کامل شمس تبریزی ۷. دیوان کامل شمس تبریزی (نشر)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
۸. هوای تازه (نشر)
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
آیدا در آینه ۹. آیدا در آینه (نشر)
نویسنده: احمد شاملو
۱۰. زنی تنها (نشر)
یادنامه فروغ فرخزاد
به کوشش: حمید سیاهپوش
۱۱. عاشقانه ها و کبود (نشر)
کلیات خمسه نظامی ۱۲. کلیات خمسه نظامی (نشر)
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
۱۳. زنی با دامنی شعر (نشر)
جشن نامه سیمین بهبهانی
گردآورنده: علی دهباشی
۱۴. در تاریکی هزاره ها (نشر)
سرشناسه: ایرج اسکندری
نویسنده: ایرج اسکندری
پیغمبر دزدان ۱۵. پیغمبر دزدان (نشر)
شرح سودی بر حافظ ۱۶. ترجمه شرح سودی بر حافظ (نشر)
دیوان عطار ۱۷. دیوان عطار (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
هر اتاقی مرکز جهان است(گفتگوهایی با اهل قلم) ۱۸. هر اتاقی مرکز جهان است(گفتگوهایی با اهل قلم) (نشر)
سرشناسه: سایر محمدی
نویسنده: سایر محمدی
دیوان هاتف اصفهانی ۱۹. دیوان هاتف اصفهانی (نشر)
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
۲۰. مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج فارسی و طبری (نشر)
سرشناسه: نیما یوشیج.مستعار
نویسنده: نیما یوشیج
گردآورنده: سیروس طاهباز
۲۱. بیگانه (نشر)
۲۲. نازک پری (نشر)
قصه شهر تاریک و بازگشت اهالی شاهنامه
نویسنده: هیوا مسیح
تاریخ سخت‌ کُشی ۲۳. تاریخ سخت کُشی (نشر)