مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر میترا
نشر میترا
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. ادب و هنر امروز ایران (نشر)
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
۲. فرهنگ تلمیحات شعر معاصر (نشر)
اشارات اساطیری،داستانی، تاریخی‌، مذهبی‌ و جغرافیایی‌ در شعر معاصر
سرشناسه: محمد حسین محمدی
نویسنده: محمد حسین محمدی
۳. معانی (نشر)
نویسنده: سیروس شمیسا
۴. دیدار با فرشتگان (نشر)
فرشتگان آسمانی ۵. فرشتگان آسمانی (نشر)
مترجم: آذر آذریان
۶. گوزن سیاه سخن می گوید(سرگذشت مرد مقدسی از طایفه ی اوگ لالاسو ) (نشر)
سرشناسه: گوزن سیاه
مترجم: ع. پاشائی
۷. چپق مقدس (هفت آیین سرخپوستی اوگ لالا سو به روایت گوزن سیاه) (نشر)
مترجم: ع. پاشائی
۸. دیدار با نور (نشر)
مترجم: آذر آذریان
یوگا (مجموعه مقالات) ۹. یوگا (مجموعه مقالات) (نشر)
مترجم: جلال ستاری
۱۰. در تکاپوی معنا (نشر)
۱۱. برون فکنی کالبد اختری (نشر)
مترجم: مهران کندری
۱۲. کرانه فعال بی کرانگی (نشر)
کتاب تبتی مردگان (باردو تودل) از کتابهای مقدس تبتیان ۱۳. کتاب تبتی مردگان (باردو تودل) از کتابهای مقدس تبتیان (نشر)
مترجم: مهران کندری
۱۴. چرخ زمان (نشر)
شمنان‌ مکزیک‌ کهن‌، افکار آنان‌ درباره‌ زندگی‌، مرگ‌ و جهان‌
مترجم: مهران کندری
۱۵. طریقت تولتک ها (نشر)
گفتگویی با کارلوس کاستاندا
مترجم: مهران کندری