مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر و پژوهش فرزان روز
نشر و پژوهش فرزان روز
نشر و پژوهش فرزان روز
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
عدالت و ذکر ۱. عدالت و ذکر (نشر)
درآمدی برمقام معنوی امام علی (ع)
مترجم: فریدون بدره ای
فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان ۲. فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان (نشر)
۳. سفر به دشت ستارگان (نشر)
۴. شاهنامه فردوسی (نشر)
ساختار و قالب
سرشناسه: کورت هاینریش هانزن
مترجم: کیکاووس جهانداری
شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیمایوشیج ۵. شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیمایوشیج (نشر)
سرشناسه: عبدالمحمد آیتی
شارح: عبدالمحمد آیتی
تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه ۶. تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه (نشر)
۷. کتیبه های هخامنشی (نشر)
پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی ۸. پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی (نشر)
تاریخ فاطمیان و منابع آن
مترجم: فریدون بدره ای
تاریخ و عقاید اسماعیلیه ۹. تاریخ و عقاید اسماعیلیه (نشر)
افسانه های حشاشین ۱۰. افسانه های حشاشین (نشر)
سرشناسه: فرهاد دفتری
نویسنده: فرهاد دفتری، فریدون بدره ای
تعریفات فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی ۱۱. تعریفات فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی (نشر)
خرد جاودان ۱۲. خرد جاودان (نشر)
جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی، حسن سید عرب
مفاهیم اخلاقی ـ  دینی در قرآن مجید ۱۳. مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید (نشر)
نخستین اندیشه های شیعی ۱۴. نخستین اندیشه های شیعی (نشر)
تعالیم امام محمد باقر (ع)
مترجم: فریدون بدره ای
کیمیاگر ۱۵. کیمیاگر (نشر)
زیر آسمانهای جهان ۱۶. زیر آسمانهای جهان (نشر)
مترجم: نازی عظیما
۱۷. اندیشه غربی و گفت و گوی تمدن ها (نشر)
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ همایش‌ ۲۹ - ۲۰ اکتبر ۱۹۷۷، تهران‌ با مقالاتی از توشیهیکو ایزوتسو...
سرشناسه: کنفرانس‌ اندیشه‌ غربی‌ و گفت‌ و گوی‌ تمدنها (۱۳۵۶: تهران‌)
مترجم: باقر پرهام، فریدون بدره ای، خسرو فاقد
آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام ۱۸. آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام (نشر)
گفت‌ و گوهایی‌ با دکتر مهدی‌ حائری یزدی
به کوشش: مسعود رضوی
از کوارک تا کیهان ۱۹. از کوارک تا کیهان (نشر)
ابزار کشف کائنات
مترجم: سیروس فردائیان
۲۰. پیشگویی آسمانی (نشر)
آشیانه عقاب ۲۱. آشیانه عقاب (نشر)
قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه
مترجم: فریدون بدره ای
تاریخ تفکر مسیحی ۲۲. تاریخ تفکر مسیحی (نشر)
بقای بعد از مغول ۲۳. بقای بعد از مغول (نشر)
نزاری‌ قهستانی‌ و تداوم‌ سنت‌ اسماعیلی‌ در ایران‌
مترجم: فریدون بدره ای
بر بامهای آسمان ۲۴. بر بامهای آسمان (نشر)
گزیده ای موضوعی از مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال‌الدین‌ محمدبن‌ محمد مولوی
به کوشش: سامیه بصیرمژدهی
مانی و سنت مانوی ۲۵. مانی و سنت مانوی (نشر)
مترجم: عباس باقری
نقد عقل مدرن ۲۶. نقد عقل مدرن (نشر)
مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب نظران و فیلسوفان معاصر
مترجم: حسین سامعی
هویت ایرانی و زبان فارسی ۲۷. هویت ایرانی و زبان فارسی (نشر)
نویسنده: شاهرخ مسکوب
برلنی ها ۲۸. برلنی ها (نشر)
اندیشمندان‌ ایرانی‌ دربرلن‌ 1915- 1930
نویسنده: جمشید بهنام
۲۹. نامه های جنگل (نشر)
نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
۳۰. مقالاتی درباره زردشت و دین زردشتی (نشر)
سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی ۳۱. سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی (نشر)
۳۲. تبارشناسی قومی و حیات ملی (نشر)
افسون زدگی جدید ۳۳. افسون زدگی جدید (نشر)
هویت چهل تکه و تفکر سیار
مترجم: فاطمه ولیانی
برگهای جنگل ۳۴. برگهای جنگل (نشر)
نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
۳۵. نامه های تهران (شامل‌ ۱۵۴ نامه‌ از رجال‌ دوران‌ به‌ سید‌حسن‌ تقی‌زاده‌) (نشر)
سنتهای عقلانی در اسلام ۳۶. سنتهای عقلانی در اسلام (نشر)
گردآورنده: فرهاد دفتری
مترجم: فریدون بدره ای
بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی ۳۷. بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی (نشر)
قاضی نعمان و توجیه مشروعیت حکومت فاطمی
مترجم: فریدون بدره ای
فرهنگ فرزان ۳۸. فرهنگ فرزان (نشر)
فارسی- عربی
نویسنده: حمید طبیبیان
موش و گربه ۳۹. موش و گربه (نشر)
مترجم: کامران فانی