مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۱. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی (نشر)
تاریخ جامع ادیان ۲. تاریخ جامع ادیان (نشر)
۳. درآمدی به منطق جدید (نشر)
السیرة الفلسفیة ۴. ترجمه السیرة الفلسفیة (نشر)
حاصل عمر ۵. حاصل عمر (نشر)
44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز
مترجم: ناصر موفقیان
لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) ۶. لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) (نشر)
اثبات وجود خدا ۷. اثبات وجود خدا (نشر)
مترجم: احمد آرام
ایده پدیده شناسی ۸. ایده پدیده شناسی (نشر)
سرگذشت فیزیک ۹. سرگذشت فیزیک (نشر)
مترجم: رضا اقصی
۱۰. مقالات علمی اینشتین (نشر)
نویسنده: آلبرت اینشتین
مترجم: محمود مصاحب
نهج البلاغه ۱۱. ترجمه نهج البلاغه (نشر)
۱۲. حقوق بین الملل بازرگانی (نشر)
۱۳. روانشناسی کاربردی (نشر)
مترجم: محسن اسراری
۱۴. فلسفه هگل (نشر)
مترجم: حمید عنایت
۱۵. مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر (نشر)