مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات طرح نو
انتشارات طرح نو
انتشارات طرح نو
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سفر قندهار(فیلمنامه‌، نقد، گفت‌ و گو) ۱. سفر قندهار(فیلمنامه‌، نقد، گفت‌ و گو) (نشر)
به‌ضمیمه‌ نامه‌ای‌ به‌ رئیس‌جمهور و پیوست‌ ۱۶ تصویر از محمدرضا شریفی‌نیا و مجتبی‌ میرتهماسب‌
سرشناسه: محسن مخملباف
نویسنده: محسن مخملباف
مترجم نقدها به زبان انگلیسی: محمد رضا شفیعی
۲. بودا (نشر)
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ۳. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (نشر)
سرشناسه: غلامحسین ابراهیم دینانی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
اخلاق خدایان ۴. اخلاق خدایان (نشر)
سرشناسه: عبدالکریم سروش
نویسنده: عبدالکریم سروش
۵. نامه شهیدی (نشر)
جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی
برگ بی برگی ۶. برگ بی برگی (نشر)
یادنامه استاد رضا مایل
نویسنده: نجیب مایل هروی
فارابی ۷. فارابی (نشر)
سرشناسه: رضا داوری
نویسنده: رضا داوری اردکانی
جاحظ ۸. جاحظ (نشر)
۹. جامی (نشر)
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نویسنده: نجیب مایل هروی
گفتگو های من با شاه(خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم) ۱۰. گفتگو های من با شاه(خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم) (نشر)
سید رضی ۱۱. سید رضی (نشر)
نویسنده: محمدمهدی جعفری
۱۲. درآمدی به تحلیل فلسفی (نشر)
مترجم: موسی اکرمی
۱۳. اندر باب اجتهاد جستارهایی‌ درباره‌ کارآمدی‌ فقه‌ اسلامی‌ در دنیای‌ امروز (نشر)
جستارهایی‌ از عبدالکریم‌ سروش‌، حسینعلی‌ منتظری‌...
گردآورنده: سعید عدالت نژاد
۱۴. مرگ سقراط (نشر)
تفسیر چهار رساله افلاطون
مترجم: محمدحسن لطفی
عصر اطلاعات ۱۵. عصر اطلاعات (نشر)
اقتصاد ، جامعه و فرهنگ
مترجم: احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان
۱۶. اسپینوزا (نشر)
فلسفه‌، الهیات‌ و سیاست‌
نویسنده: کارل یاسپرس
مترجم: محمدحسن لطفی
رساله دین شناخت ۱۷. رساله دین شناخت (نشر)
مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی
نویسنده: احمد نراقی
۱۸. هگل (نشر)
تامس مور ۱۹. تامس مور (نشر)
۲۰. کانت (نشر)
نویسنده: علی پایا
۲۱. جوان مسلمان و دنیای متجدد (نشر)
مترجم: مرتضی اسعدی
ایران 1427 ۲۲. ایران 1427 (نشر)
عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی
نویسنده: رضا منصوری
ایمان و آزادی ۲۳. ایمان و آزادی (نشر)
رفیق اعلی ۲۴. رفیق اعلی (نشر)
روزنه ای به زندگی فرانچسکوی قدیس.چهره‌ دیگر. ستایش‌ هیچ‌
مترجم: پیروز سیار
رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی ۲۵. رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی (نشر)
مترجم: محمد قائد
۲۶. فخر رازی (نشر)
نویسنده: اصغر دابه
خرد در سیاست ۲۷. خرد در سیاست (نشر)
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ۲۸. درخشش ابن رشد در حکمت مشاء (نشر)
اقتدا به مسیح ۲۹. اقتدا به مسیح (نشر)
زمینه ای برای گفتگوی عرفانی اسلام و مسیحیت
مترجم: سعید عدالت نژاد
حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی ۳۰. حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی (نشر)
نویسنده: پرویز اذکائی
عقل و اعتقاد دینی ۳۱. عقل و اعتقاد دینی (نشر)
۳۲. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران (نشر)
نویسنده: جمیله کدیور
هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی) ۳۳. هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی) (نشر)
تأملاتی در قرائت انسانی از دین ۳۴. تأملاتی در قرائت انسانی از دین (نشر)
۳۵. از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (عرفی شدن دین در سپهر سیاست) (نشر)
به کوشش: ابراهیم سلطانی
نویسنده: سعید حجاریان