مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   طهوری
طهوری
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. عقائد النساء و مرآت البلهاء (نشر)
دو رساله انتقادی در فرهنگ توده
سرشناسه: محمود کتیرائی
به کوشش: محمود کتیرائی
الاسراء الی مقام الاسری ۲. الاسراء الی مقام الاسری (نشر)
۳. هشت کتاب (نشر)
مرگ‌ رنگ‌، زندگی‌ خواب‌ ها، آوار آفتاب‌، شرق‌ اندوه‌، صدای‌ پای‌ آب‌، مسافر، حجم‌ سبز ما هیچ‌، ما نگاه‌
شاعر: سهراب سپهری
صد میدان ۴. صد میدان (نشر)
احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ۵. احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی (نشر)
اقوال اهل تصوف درباره او بضمیمه منتخب نورالعلم منقول از نسخه خطی لندن
به کوشش: مجتبی مینوی
مکاتیب فارسی غزالی بنام  فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام ۶. مکاتیب فارسی غزالی بنام فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام (نشر)
سرشناسه: محمد بن محمد غزالی
نویسنده: ابوحامد محمد بن محمد غزالی
گردآورنده: ناشناس
کشف المحجوب ۷. کشف المحجوب (نشر)
رساله در آئین اسماعیلی از قرن چهارم هجری
نویسنده: اسحاق سجستانی
برگزیده حدیقه سنائی ۸. برگزیده حدیقه سنائی (نشر)
سرشناسه: مجدود بن آدم سنایی
به کوشش: ناصر عاملی
۹. غزل غزلهای سلیمان (نشر)
براساس‌ ترجمه‌ ژ. ک‌. ماردروس،از متون‌ سامی‌‎J. C. Mardrus‬ و چند متن‌ مختلف‌ دیگر
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. عهد عتیق‌. عزل‌ غزلهای‌ سلیمان‌
مترجم: احمد شاملو
مجمع التواریخ ۱۰. مجمع التواریخ (نشر)
در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
سرشناسه: محمدخلیل بن داود مرعشی صفوی
نویسنده: محمد خلیل مرعشی صفوی
میراث کلاسیک اسلام ۱۱. میراث کلاسیک اسلام (نشر)
منتخب اللطایف ۱۲. منتخب اللطایف (نشر)
شرح شطحیات ۱۳. شرح شطحیات (نشر)
دانشنامه اساطیر یونان و روم ۱۴. دانشنامه اساطیر یونان و روم (نشر)
مترجم: رقیه بهزادی
فرهنگ اساطیر شرق باستان ۱۵. فرهنگ اساطیر شرق باستان (نشر)
مترجم: رقیه بهزادی
تاریخ عثمان پاشا ۱۶. تاریخ عثمان پاشا (نشر)
(شرح یورش عثمانی به قفقاز و آ‌ذربایجان و تصرف تبریز) ۹۹۳ - ۹۹۸ قمری
به کوشش: یونس زیرک
مترجم: نصرالله صالحی
۱۷. پژوهشهای ایرانی باستان و میانه (نشر)
کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام ۱۸. کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام (نشر)
سفرنامه ایران ۱۹. سفرنامه ایران (نشر)
مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز (1320 ه.ق. / 1902م.)
نویسنده: ماساجی اینوئه
مترجم: هاشم رجب زاده، کینجی ائورا
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات ۲۰. مطالعات سغدی: مجموعه مقالات (نشر)