مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
آثار موجود در کتابخانه
سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام ۱. سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام (تألیف و نشر)
مجمو‌عه‌ مقالات‌ سومین‌ کنگره‌ فر‌هنگی‌ ‌از ۱۹ تا ۲۳ ‌اسفند ماه‌ ۱۳۶۳
سرشناسه: کنگره‌ سیر ‌عرفان‌ و فلسفه‌ در جهان‌ ‌اسلام‌ (سومین‌: ۱۳۶۳: تهر‌ان‌)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
نشر:
ایقاظ النائمین ۲. ایقاظ النائمین (نشر)
نویسنده: ملاصدرا
المعجم المفهرس لالفاظ لاحادیث عن الکتب الاربعة ( الاستبصار، الکافی، التهذیب، من لایحضره الفقیه) ۳. المعجم المفهرس لالفاظ لاحادیث عن الکتب الاربعة ( الاستبصار، الکافی، التهذیب، من لایحضره الفقیه) (نشر)
گردآورنده: منیژه اجتهادی
ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌] ۴. ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌] (نشر)
مترجم: محمد خواجوی
رساله ذکریه ۵. رساله ذکریه (نشر)
ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استواری ۶. ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری (نشر)
سرشناسه: چارلز آمبروز استوری
نویسنده: چارلز آمبروز استوری
مترجم: یو.ا. برگل، سیروس ایزدی، کریم کشاورز، یحیی آرین پور
نظام حکومت ایران در دوران اسلامی ۷. نظام حکومت ایران در دوران اسلامی (نشر)
پژوهشی در تشکیلات اداری ، کشوری و لشگری‌ ایران‌ از صدر اسلام‌ تا عصر مغول‌
نویسنده: مریم میراحمدی
هشت رساله عربی ۸. هشت رساله عربی (نشر)
عرفانی، فلسفی، کلامی، رجالی، ریاضی
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
۹. یازده رساله فارسی (فلسفی‌، منطقی‌، عرفانی‌) (نشر)
دومین یادنامه علامه طباطبائی ۱۰. دومین یادنامه علامه طباطبائی (نشر)
سرشناسه: سمینار بزرگداشت‌ علامه‌ طباطبائی‌ (دومین‌: ۱۳۶۳: تهران‌)
داستان فرود از شاهنامه فردوسی ۱۱. داستان فرود از شاهنامه فردوسی (نشر)
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
آگاهی و گواهی ۱۲. آگاهی و گواهی (نشر)
ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق
مترجم: مهدی حائری یزدی
نوای شاعر فردا ۱۳. نوای شاعر فردا (نشر)
۱۴. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی (نشر)
زبانهای خاموش ۱۵. زبانهای خاموش (نشر)
تهذیب الأخلاق ۱۶. ترجمه تهذیب الأخلاق (نشر)
مترجم: محمد دامادی
شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌] ۱۷. شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌] (نشر)
نویسنده: محمد شهرزوری
۱۸. مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین (نشر)
اسرار الآیات ۱۹. اسرار الآیات (نشر)
نویسنده: ملاصدرا
۲۰. یادنامه علامه طباطبائی (نشر)
سرشناسه: سمینار بزرگداشت‌ علامه‌ طباطبایی‌ (اولین‌: ۱۳۶۱: تهران‌)
مفاتیح الغیب ۲۱. مفاتیح الغیب (نشر)
نویسنده: ملاصدرا
شرح اصول الکافی ۲۲. شرح اصول الکافی (نشر)
نویسنده: ملاصدرا
لمعات الهیه ۲۳. لمعات الهیه (نشر)
۲۴. فارسی اصفهانی (نشر)
نویسنده: ایران کلباسی
کتاب المسائل ۲۵. کتاب المسائل (نشر)
کتابشناسی ایران ۲۶. کتابشناسی ایران (ناشر جلد 6 - 9)
فهرستی از مقالات و کتابهائی که به زبانهای اروپائی درباره ایران چاپ شده است
نویسنده: یحیی ماهیار نوابی
نجات بخشی در ادیان ۲۷. نجات بخشی در ادیان (نشر)
۲۸. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص[ابن‌العربی‌] (نشر)
نویسنده: عبدالرحمن جامی
خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) ۲۹. خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) (نشر)
فلسفه مابعدالطبیعه ۳۰. فلسفه مابعدالطبیعه (نشر)
مشکلات العلوم ۳۱. مشکلات العلوم (نشر)
به کوشش: حسن نراقی
نویسنده: محمد مهدی نراقی
حسن و قبح عقلی ۳۲. حسن و قبح عقلی (نشر)
بحثهائی در عقاید و کلام
گردآورنده: علی ربانی گلپایگانی
تقریر درس: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
نوادر الاخبار فی ما یتعلق باصول‌الدین ۳۳. نوادر الاخبار فی ما یتعلق باصول‌الدین (نشر)
تفسیر فاتحة الکتاب ۳۴. تفسیر فاتحة الکتاب (نشر)
زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی ۳۵. زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی (نشر)
کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ علوم اسلامی ۳۶. کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ علوم اسلامی (ناشر جلد 3)
کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق ۳۷. کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق (نشر)