مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   پاسدار اسلام
پاسدار اسلام
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. در سایه آفتاب (نشر)
یادها و یادداشتهائی از زندگی امام خمینی قدس سره
نویسنده: محمدحسن رحیمیان
۲. تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس (نشر)
۳. مناسک حج (نشر)
بضمیمه‌ ترجمه‌ بعضی‌ از مسائل‌ حج‌ تحریر الوسیله‌ و حدود ۵۵۰ مساله‌ جدید
نویسنده: روح الله موسوی خمینی