مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
آثار موجود در کتابخانه
اصلاحات در چین و شوروی ۱. اصلاحات در چین و شوروی (تألیف و نشر)
نشر:
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان ۲. راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (نشر)
کتابشناسی اسرائیل ۳. کتابشناسی اسرائیل (نشر)
۴. برآورد استراتژیک ایالات متحده آمریکا (نشر)
گردآورنده: امیرعلی ابوالفتح
۵. سیاست های آمریکا در خاورمیانه (نشر)
گزارشی‌ از گروه‌ مطالعات‌ ریاست‌ جمهوری‌ آمریکا
نویسنده: ایالات‌ متحده‌ ریاست‌ جمهوری‌، گروه‌ مطالعات‌‎
۶. استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 (نشر)
گزیده پژوهشهای جهان(1) ۷. گزیده پژوهشهای جهان(1) (نشر)
عملیات آژاکس ۸. عملیات آژاکس (نشر)