مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سروش، واحد احیای هنرهای اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سروش، واحد احیای هنرهای اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. سبوی عشق (نشر)
غزل های عارفانه امام خمینی...
شاعر: روح الله موسوی خمینی