مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه انجام کتاب
موسسه انجام کتاب
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
رساله نوین حاوی‌ فتاوای‌ امام‌ خمینی‌ ۱. رساله نوین حاوی‌ فتاوای‌ امام‌ خمینی‌ (نشر)
همراه‌ با اصول‌ اعتقادی‌، تاریخچه‌ فقه‌ و اجتهاد، محتوای‌ عبادات‌، توضیحات‌ و تازه‌ترین‌ استفتائات‌
گردآورنده: عبدالکریم بی آزار شیرازی
مترجم: عبدالکریم بی آزار شیرازی
یادنامه علامه امینی ۲. یادنامه علامه امینی (نشر)
مجموعه مقالات تحقیقی
سرشناسه: کنگره فرهنگی علامه طباطبائی (نخستین: ‎۱۳۶۱: تهران)
به اهتمام: دکتر سید جعفر شهیدی، استاد محمدرضا حکیمی