مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مجمع عالی حکمت اسلامی
مجمع عالی حکمت اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
۱. نقد و بررسی نظریه تطور تاریخی تشیع (تألیف و نشر)
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۸ش.