مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت ارشاد اسلامی، کنگره بین المللی ائمه جمعه و جماعت
وزارت ارشاد اسلامی، کنگره بین المللی ائمه جمعه و جماعت
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
الخطب العربیة لصلاة لجمعة فی طهران ۱. الخطب العربیة لصلاة لجمعة فی طهران (نشر)