مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   ادبیات
ادبیات
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی ۱. نهج البلاغه (نشر)
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)