اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی صدرائی خوئی
علی صدرائی خوئی
علی صدرائی خوئی
آثار موجود در کتابخانه
تذکرة السالکین ۱. تذکرة السالکین
( نامه های عرفانی مرحوم آقا محمد بیدآبادی)
نور السجاد، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
کتابشناسی تجرید الإعتقاد ۲. کتابشناسی تجرید الإعتقاد
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو نسخه های خطی ترکمنستان ـ عشق آباد ۳. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو نسخه های خطی ترکمنستان ـ عشق آباد
سیمای خوی ۴. سیمای خوی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث ۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث
سرشناسه: دارالحدیث. مرکز تحقیقات
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: قاسم شیرجعفری
میراث حدیث شیعه ۶. میراث حدیث شیعه
به کوشش: مهدی مهریزی
• قم، ۱۳۷۸ش.، 25 جلد
ولایت نامه «غدیریه» ۷. ولایت نامه «غدیریه»
گزارشی از قصیده غدیریه و زندگینامه ملامهرعلی فدوی خویی
انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۷۶ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم) ۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم)
به کوشش و ویرایش: مصطفی درایتی
نگارش: ابوالفضل حافظیان بابلی
موسسه فرهنگی، پژوهشی الجواد (ع)، تهران، ۱۳۸۸ش.، 9 جلد
رساله جهادیه ۹. رساله جهادیه
نویسنده: ناشناس
تحفة المجاهدین ۱۰. تحفة المجاهدین
فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه ۱۱. فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه
ذخائر الأسفار ۱۲. ذخائر الأسفار
شیخ بهایی مخزن اسرار سیر و سلوک ۱۳. شیخ بهایی مخزن اسرار سیر و سلوک
خوئی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
آشنای حق ۱۴. آشنای حق
اندیشه و رفتارهای سلوکی آقامحمد بیدآبادی (م 1198ق)
خوئی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، با تعلیق: آیة الله سید موسی شبیری زنجانی
۱۵. آشنای حق
شیخ بهایی مخزن اسرار سیر و سلوک ۱۶. شیخ بهایی مخزن اسرار سیر و سلوک
انتشارات خویی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
تذکرة الفضلاء ۱۷. تذکرة الفضلاء (تحقیق)
در تاریخ علما و عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردهم )
نویسنده: جابر فاضلی خوئی
• چاپ اول، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: سعید فاضلی خوئی
مرآة الکتب ۱۸. مرآة الکتب (محقق ج 6و7)
۱۹. رسائل فارسی (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: حسن بن عبدالرزاق لاهیجی
نشر قبله، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
حسن دل ۲۰. حسن دل (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: حکیم آقا محمد بیدآبادی
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.، محقق: محمدجواد نورمحمدی، مصحح: محمدجواد نورمحمدی
سه رساله اصولی و فقهی عارف حکیم آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه آبادی (قدس‌سره) ۲۱. سه رساله اصولی و فقهی عارف حکیم آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه آبادی (قدس‌سره) (تحقیق)
سر مخزون در اثبات رجعت ۲۲. سر مخزون در اثبات رجعت (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: حسن بن عبدالرزاق لاهیجی
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۴ش.
مرآة الشرق ۲۳. مرآة الشرق (تصحیح)
موسوعة تراجم اعلام الشیعة الامامیة فی القرنی الثالث عشر و الرابع عشر
نویسنده: محمدامین امامی خوئی
احسن التراتیب في نظم درر المکاتیب ۲۴. احسن التراتیب في نظم درر المکاتیب (تحقیق)
نویسنده: حبیب الله شریف کاشانی
انتشارات خویی، قم، ۱۳۹۰ش.، مصحح: شعبان نصرتی
الاجازة الکبیرة القرشیة ۲۵. الاجازة الکبیرة القرشیة (تصحیح)
نویسنده: سید عبداللطیف قریشی کوه‌کمری
انتشارات خویی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۷ش.
الذریعة إلی أحکام الشریعة ۲۶. الذریعة إلی أحکام الشریعة (تصحیح و تحقیق)
ویراستاری و مقدمه:
ترجمه نهج البلاغه الهی اردبیلی ۲۷. ترجمه نهج البلاغه الهی اردبیلی (مقدمه)
مترجم: حسین الهی اردبیلی
• ترجمه نهج البلاغه الهی اردبیلی، انتشارات خویی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.، مصحح: صادق مرادی
اشراف و نشر:
ریاض الجنة ۲۸. ریاض الجنة (کوشش در نشر)
آثار ترجمه شده:
۲۹. ترجمه مسمار العقیدة
به کوشش: محمود طیار مراغی
مترجم: ابن قطان
مقالات موجود در سایت:
نسخه های خطی مدرسه الواعظین لکهنو ۱. نسخه های خطی مدرسه الواعظین لکهنو