اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر رسول جعفریان
دکتر رسول جعفریان
دکتر رسول جعفریان
آثار موجود در کتابخانه
۱. تشیع در عراق، مرجعیت و ایران (یک مرور)
نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم) ۲. نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم)
اهل قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران ۳. بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران
بررسی کامل ابعاد تحصن مشروطه خوا هان در سفارت انگلیس
طوس، قم، ۱۳۶۹ش.
۴. مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه از آغاز تا شیخ مفید
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه السلام ۵. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه السلام
• حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
انتشارات انصاریان، چاپ هشتم، قم، ۱۳۸۴ش.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری ۶. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
مقدمه ای بر تاریخ تدوین حدیث ۷. مقدمه ای بر تاریخ تدوین حدیث
فواد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه ۸. علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه
برگی از تاریخ تشیع دوازده امامی
تاریخ سیاسی اسلام ۹. تاریخ سیاسی اسلام
اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة ۱۰. اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة
تاریخ تحول دولت و خلافت ۱۱. تاریخ تحول دولت و خلافت
‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌
• تاریخ تحول دولت و خلافت ‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
• تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۶ش.
مرجئه ۱۲. مرجئه
تاریخ‌ و ‌اندیشه‌
نشر خرم، قم، ۱۳۷۱ش.
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۱۳. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران ۱۴. دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۴ش.
میراث اسلامی ایران ۱۵. میراث اسلامی ایران
۱۶. پژوهشی درباره نقش دینی و اجتماعی قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
رئوف، چاپ اول، بی جا، ۱۳۷۰ش.
تاریخ ایران اسلامی ۱۷. تاریخ ایران اسلامی
سرشناسه: رسول جعفریان
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران ۱۸. قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
مروری‌ بر جریان‌ قصه‌خوانی‌، ابعاد و قطور آن‌ در تاریخ‌ ایران‌ و اسلام‌
سرشناسه: رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۸ش.
۱۹. سیری در سیره نبوی
شرکت تعاونی ناشران (خراسان)، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۵ش.
مقالات تاریخی ۲۰. مقالات تاریخی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، 15 جلد
منابع تاریخ اسلام ۲۱. منابع تاریخ اسلام
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ۲۲. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی
انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۵ش.
احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) ۲۳. احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌)
• احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) به ضمیمه صور منطبعه و رساله بینش غرض آفرینش، انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
حاج مهدی سراج انصاری ستاره ای درخشان در عرصه مطبوعات دینی ۲۴. حاج مهدی سراج انصاری ستاره ای درخشان در عرصه مطبوعات دینی
(زندگی‌: ۳ فروردین‌ ۱۲۷۵/۸ شهریور ۱۳۴۰ ش‌) (فعالیت‌ مطبوعاتی‌:سالهای 1323 - 1340)
تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد ۲۵. تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد
۲۶. به سوی ام القری
نشر مشعر، قم، ۱۳۷۳ش.
مروری بر زمینه های فکری التقاط جدید در ایران ۲۷. مروری بر زمینه های فکری التقاط جدید در ایران
جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷ ۲۸. جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۶ش.
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی ۲۹. سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی ۳۰. نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۷ش.
تأملی در نهضت عاشورا ۳۱. تأملی در نهضت عاشورا
نشر علم، ۱۳۸۸ش.
۳۲. دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی
سرشناسه: رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
کتاب الاخبار ۳۳. کتاب الاخبار
نویسنده: علی نوفلی
حبیب، قم، ۱۳۸۷ش.
اسنادی از خاندان روضاتیان ۳۴. اسنادی از خاندان روضاتیان
انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۲ش.
۳۵. بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرالمومنان(ع) [نظم‌ الغرر و نضد الدرر]
نویسنده: عبدالکریم قزوینی
• بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرالمومنان(ع) [نظم‌ الغرر و نضد الدرر] به ضمیمه رساله آئینه شاهی، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
رساله در پادشاهی صفوی ۳۶. رساله در پادشاهی صفوی
تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی ۳۷. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی
تاریخ محمدی ۳۸. تاریخ محمدی
به‌ضمیمه‌ معرفت‌نامه‌ و هفت‌بند
نویسنده: حسن کاشی
تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817 ۳۹. تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817
بخش های بر جای مانده  کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و کتاب الولایة ۴۰. بخش های بر جای مانده کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و کتاب الولایة
سرشناسه: محمد بن جریر طبری
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة ۴۱. المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة
رساله ای نویافته در نکوهش مشروطه ۴۲. رساله ای نویافته در نکوهش مشروطه
وقفنامه مدرسه سلطان حسینیه ۴۳. وقفنامه مدرسه سلطان حسینیه
تاریخ کعبه و مسجدالحرام ۴۴. تاریخ کعبه و مسجدالحرام
مفرحة الأنام فی تأسیس بیت الله الحرام ۴۵. مفرحة الأنام فی تأسیس بیت الله الحرام
سه رساله درباره ابومسلم و ابومسلم نامه ها ۴۶. سه رساله درباره ابومسلم و ابومسلم نامه ها
سفرنامه اصفهان ۴۷. سفرنامه اصفهان
حرکات مأمورین خارجه در جنوب ایران ۴۸. حرکات مأمورین خارجه در جنوب ایران
نویسنده: ناشناس
ترجمه عقائد عباسیه ۴۹. ترجمه عقائد عباسیه
لمعات ملکوتیه ۵۰. لمعات ملکوتیه
دیوان لطف الله نیشابوری ۵۱. دیوان لطف الله نیشابوری
۵۲. محفل انس
جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس
مهدیان دروغین ۵۳. مهدیان دروغین
به ضمیمه سه رساله: رساله در شرح حدیث دولتنا فی آخر الزمان/؟ رساله مبشره شاهیه/؟ رساله الهدی
نشر علم، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۱ش.
جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد ۵۴. جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد (تألیف و کوشش در نشر)
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
جشن نامه آیت الله رضا استادی ۵۵. جشن نامه آیت الله رضا استادی (تألیف و کوشش در نشر)
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
مروری بر احوال و آثار سلطان حسین واعظ استرآبادی ۵۶. مروری بر احوال و آثار سلطان حسین واعظ استرآبادی
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
ترجمه:
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ۵۷. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ۵۸. میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری
مترجم: علی قرائی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
۵۹. جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره
دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.
تشیع در اندلس ۶۰. تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی مکی، عزالدین عمر موسی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۶ش.
۶۱. دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۶ش.
۶۲. آثار شیخ مفید در آثار سید بن طاووس
نویسنده: اتان کلبرگ
مترجم: علی قرائی
• آثار شیخ مفید در آثار شیخ سید بن طاووس، کتب شیخ مفید در آثار شیخ مفید، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
تصحیح و تحقیق:
عطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م681 ق) و مطابق فتوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها) ۶۳. عطائیه در فقه شیعه (تصحیح و کوشش در نشر)
• عطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م681 ق) و مطابق فتوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)، نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
نیل المرام فی مذهب الائمة علیهم‌ السلام ۶۴. نیل المرام فی مذهب الائمة علیهم‌ السلام (مقدمه و کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالرحیم بن معروف رستمداری
نشر مورخ، قم، ۱۳۹۵ش.
گزارش یک کشتار ۶۵. گزارش یک کشتار (مقدمه)
نویسنده: سید علی موجانی
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
دایرة المعارف رجال اسلام ۶۶. دایرة المعارف رجال اسلام (مقدمه و کوشش در نشر)
نویسنده: حسین عمادزاده
• 15 جلد
اشراف و نشر:
وسیلة الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم ۶۷. وسیلة الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم (کوشش در نشر)
قواعد السلاطین ۶۸. قواعد السلاطین (کوشش در نشر)
توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین ۶۹. توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین (کوشش در نشر)
نویسنده: محیی لاری
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی ۷۰. جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی (کوشش در نشر)
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری ۷۱. جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری (کوشش در نشر)
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
نشریات:
۱. پیام بهارستان (دوره جدید) (سردبير)
فصلنامه اسناد،مطبوعات و متون
کتاب گزار ۲. کتاب گزار (عضو هیئت علمی)
آثار ترجمه شده:
 انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام ۳. انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام
تاریخ‌ زندگی‌ و نبردهای‌ شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ و شاه‌ سلیم‌ عثمانی، وقایع‌ سالهای‌ ۹۳۰ - ۹۰۵ هجری
سرشناسه: محمدعارف ابن محمد شریف اسپناقچی پاشازاده
نویسنده: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
مترجم: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
• انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
مقالات موجود در سایت:
آثار علامه حلی در ایران در قرن هشتم و نهم، بر اساس کتاب مکتبة العلامة الحلي ۱. آثار علامه حلی در ایران در قرن هشتم و نهم، بر اساس کتاب مکتبة العلامة الحلي
گزارشی از یک منبع مهم و ارجمند در تاریخ تشیع ۲. گزارشی از یک منبع مهم و ارجمند در تاریخ تشیع
در باره کتاب مجمع الاسرار ۳. در باره کتاب مجمع الاسرار
اخلاق امام‌حسن مجتبی(ع) ۴. اخلاق امام‌حسن مجتبی(ع)
ملامحمدطاهر قمی و صورت تشیع در دوره اخیر صفوی ۵. ملامحمدطاهر قمی و صورت تشیع در دوره اخیر صفوی
وثائق غازانیه ۶. وثائق غازانیه
پاره ها و نکته های میراث مکتوبی پیامبر(ص) و تغییر اسامی تازه مسلمانان ۷. پاره ها و نکته های میراث مکتوبی پیامبر(ص) و تغییر اسامی تازه مسلمانان
همچنین نگاه کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (رئیس)
پیام بهارستان (دوره جدید) پیام بهارستان (دوره جدید) (سردبير)
کتاب گزار کتاب گزار (عضو هیئت علمی)
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران (مدیر)
محقق طباطبائی محقق طباطبائی
محمدعلی مهدوی راد محمدعلی مهدوی راد
مهدی مهریزی مهدی مهریزی
جعفر مرتضی عاملی جعفر مرتضی عاملی
حسین متقی حسین متقی
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری
حجة الإسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی حجة الإسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران
استاد عبدالحسین حائری استاد عبدالحسین حائری
علامه سید محمدعلی روضاتی علامه سید محمدعلی روضاتی
نادر مطلبی کاشانی نادر مطلبی کاشانی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی