اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عفیف عبدالرحمن
عفیف عبدالرحمن
آثار موجود در کتابخانه
مکتبة العصر الجاهلی و ادبه ۱. مکتبة العصر الجاهلی و ادبه
دار الاندلس، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۴ق.
مکتبة الادب الجاهلی ۲. مکتبة الادب الجاهلی
ببلیوغرافیا، رسائل جامعیه، کتب، بحوث، مقالات
دار صادر، بیروت، 1998م.