اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رمضانعلی شاکری
رمضانعلی شاکری
آثار موجود در کتابخانه
اصول مقدمات کتابداری ۱. اصول مقدمات کتابداری
سرشناسه: رمضانعلی شاکری
آستان قدس رضوی، اداره امور فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۱ش.
گنج هزار ساله ۲. گنج هزار ساله
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی قبل‌ و بعد از انقلاب‌
مزاری در آغوش تاریخ ۳. مزاری در آغوش تاریخ