اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید عارف نوشاهی
سید عارف نوشاهی
سید عارف نوشاهی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) ۱. کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش)
• کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) از 1160- 1386ه ش/ 1195- 1428ه/ 1781- 2007م، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد
کتابشناسی توصیفی فهرست نسخه های خطی پاکستان ( و بنگلادش ) ۲. کتابشناسی توصیفی فهرست نسخه های خطی پاکستان ( و بنگلادش )
فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی ۳. فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی
سرشناسه: موزه ملی پاکستان (کراچی)
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۲ش.
۴. فهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی و کمیاب
کتابخانه گنج بخش
مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی ۵. مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی
سی‌ و سه‌ گفتار
سرشناسه: عارف نوشاهی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
کنز الاکتساب ۶. کنز الاکتساب
رساله ای منظوم در فن مهر کنی و هنرهای وابسته
شاعر: ابن عطاءالله رحمتی
سیه بر سفید ۷. سیه بر سفید
مجموعه گفتارها و یادداشت ها در زمینه کتابشناسی و نسخه شناسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، اسلام آباد ۸. فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، اسلام آباد
گنجینه مفتی فضل عظیم بهیروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی) ۹. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی)
• فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
ترجمه:
تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره ۱۰. تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره
• ضمیمه آینه میراث- 25، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال ۱۱. ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال
تصحیح و تحقیق:
احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار ۱۲. احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق ۱۳. ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
مجالس جهانگیری ۱۴. مجالس جهانگیری (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
مجلس‌های‌ شبانه‌ دربار نورالدین‌ جهانگیر از ۲۴ رجب‌ ۱۰۱۷ تا ۱۹ رمضان‌ ۱۰۲۰ه. ق‌/
نویسنده: عبدالستار لاهوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: معین نظامی، مصحح: معین نظامی
ثواقب المناقب اولیاء الله ۱۵. ثواقب المناقب اولیاء الله (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: عبدالوهاب‌ بن جلال‌ الدین محمد همدانی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
اشراف و نشر:
فهرست دست نویس های عربی و فارسی مجموعه دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو سند ، کراچی ( پاکستان ) ۱۶. فهرست دست نویس های عربی و فارسی مجموعه دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو سند ، کراچی ( پاکستان )
سرشناسه: نبی بخش خان بلوچ
نویسنده: خضر عباسی نوشاهی
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
یادداشت‌ها:
یادداشت یادبود کتابخانه از عارف نوشاهی ۱. یادداشت یادبود کتابخانه از عارف نوشاهی
همچنین نگاه کنید
احمد منزوی احمد منزوی