اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید محمود مرعشی نجفی
دکتر سید محمود مرعشی نجفی
دکتر سید محمود مرعشی نجفی
آثار موجود در کتابخانه
المسلسلات فی الاجازات محتویه علی اجازات علما الاسلام فی حق والدی لعلامه آیه‌الله العظمی السید ابی المعالی شهاب‌الدین الحسینی المرعشی النجفی... ۱. المسلسلات فی الاجازات محتویه علی اجازات علما الاسلام فی حق والدی لعلامه آیه‌الله العظمی السید ابی المعالی شهاب‌الدین الحسینی المرعشی النجفی...
رسائل مشروطیت ۲. رسائل مشروطیت
گردآورنده: محمد حسن کاشانی نجفی رحیمی
• رسائل مشروطیت،یا، مجمع اللوائح به ضمیمه رساله تحریم نقل الجنائز، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
جهان کتابخانه ها ۳. جهان کتابخانه ها
گزیده مقالات درباره کتابخانه های ایران و جهان
مرجع میراث بان ۴. مرجع میراث بان
مجموعه مقالاتی درباره حضرت آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره) و کتابخانه ایشان
۵. نوادر المخطوطات العربیة من القرن الثالث إلی قرن السادس الهجری مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی الکبری«الخزانه العالمیه للمخطوطات الاسلامیه»
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی
۶. نسخه های خطی کهن و نفیس نهج البلاغة و شروح ، گزیده ها و ترجمه های آن در کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی«گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی»
فهرست دست نوشته های آثار خواجه نصیر الدین محمد طوسی در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی رحمه‌الله‌ گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی - قم ۷. فهرست دست نوشته های آثار خواجه نصیر الدین محمد طوسی در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی رحمه‌الله‌ گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی - قم
سرشناسه: کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی مرعشی‌‌نجفی‌
فهرست نسخه های خطی آثار علامه سید رکن الدین حیدر حسینی آملی ۸. فهرست نسخه های خطی آثار علامه سید رکن الدین حیدر حسینی آملی
از عارفان نامدار ایرانی سده هشتم هجری در کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی آثار علامه قاضی نور الدین مرعشی شوشتری در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۹. فهرست نسخه های خطی آثار علامه قاضی نور الدین مرعشی شوشتری در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی آثار علامه نظام الدین بیرجندی اختر شناس برجسته ایرانی در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱۰. فهرست نسخه های خطی آثار علامه نظام الدین بیرجندی اختر شناس برجسته ایرانی در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی
کتابشناسی تجرید الإعتقاد ۱۱. کتابشناسی تجرید الإعتقاد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌] ۱۲. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌]
فهرست آل بابویه و علماء البحرین ۱۳. فهرست آل بابویه و علماء البحرین
کتابشناسی آثار دستنویس علامه کمال الدین میثم بن علی بحرانی(در گذشته سال ۶۹۹ ه) موجود در گنجینه جهانی کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره) ۱۴. کتابشناسی آثار دستنویس علامه کمال الدین میثم بن علی بحرانی(در گذشته سال ۶۹۹ ه) موجود در گنجینه جهانی کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)
فقیه فرزانه ۱۵. فقیه فرزانه
زندگی نامه آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقع (1321 - 1414 هـ - ق)
نویسنده: علی رفیعی علامرودشتی
شناخت نامه سید عبدالهادی حسینی دلیجانی ۱۶. شناخت نامه سید عبدالهادی حسینی دلیجانی
از عالمان مبرر نیمه نخست سده ۱۱ هجری و تعدادی از آثار علمی موجود وی در کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)
کلینی نامه ۱۷. کلینی نامه
کتابشناسی و نسخه‌شناسی کتاب الکافی... اثر فقیه و محدث نامدار شیعی علامه ابوجعفرمحمدبن‌یعقوب کلینی رازی(درگذشته 329 هـ)
به کوشش: حسین متقی
فهرستواره نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی ۱۸. فهرستواره نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی
اجازات و نامه های آیت الله العظمی سید ابو الحسن اصفهانی (ره )به آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره ) ۱۹. اجازات و نامه های آیت الله العظمی سید ابو الحسن اصفهانی (ره )به آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره )
مرجع فرهنگبان ۲۰. مرجع فرهنگبان
یادمان حضرت آیت الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره)
بحر الانساب ۲۱. بحر الانساب
نویسنده: رکن الدین حسینی موصلی
افست اسلامیه، تهران، ۱۳۸۵ق.
موسوعة الامامة فی نصوص أهل السنة ۲۲. موسوعة الامامة فی نصوص أهل السنة
مکاتیب المحفوظ ۲۳. مکاتیب المحفوظ
مکاتیب الأستاد حسین علی محفوظ الی سماحة المرجع الدینی الأعلی آیة الله العظمی المرعشی النجفی
نسخه شناسی ۲۴. نسخه شناسی
پژوهشهایی درباره نسخه های خطی در ایران و جهان
صحیفه خرد، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، 10 جلد
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه ۲۵. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه
شرح‌ و افکار و آثار و عقاید و نظریات‌ ابن سینا ۲۶. شرح‌ و افکار و آثار و عقاید و نظریات‌ ابن سینا
کتابفروشی و چاپخانه نوین قم، چاپ اول، قم، مهر ۱۳۴۱ش.
نامه های ناموران ۲۷. نامه های ناموران (تألیف و مقدمه)
گزیده ای از نامه های رجال دینی و علمی به حضرت آیت الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
شصت و سه نسخه خطی نفیس از سده های چهارم و پنجم و ششم هجری ۲۸. شصت و سه نسخه خطی نفیس از سده های چهارم و پنجم و ششم هجری
شرح حال و آثار و آراء و عقاید و نظرات ابوحامد غزالی ۲۹. شرح حال و آثار و آراء و عقاید و نظرات ابوحامد غزالی
سرشناسه: محمود مرعشی
کتابفروشی و چاپخانه نوین قم، چاپ اول، قم، ۱۳۴۱ش.
یکصد و سه نسخه خطی از سده هفتم هجری ۳۰. یکصد و سه نسخه خطی از سده هفتم هجری
دویست و هشتاد نسخه خطی نفیس از قرن هشتم ۳۱. دویست و هشتاد نسخه خطی نفیس از قرن هشتم
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۳۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی (تألیف و اشراف و نشر)
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
چاپخانه ولایت، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۵ش.، 34 جلد
تصحیح و تحقیق:
تحفة الراغب فی سیرة جماعة من اعیان اهل البیت الأطایب ۳۳. تحفة الراغب فی سیرة جماعة من اعیان اهل البیت الأطایب (تحقیق)
الحاشیة علی کتاب من لایحضره الفقیه [ابن‌بابویه‌] ۳۴. الحاشیة علی کتاب من لایحضره الفقیه [ابن‌بابویه‌] (تصحیح)
فقه القرآن ۳۵. فقه القرآن (تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه ۳۶. کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه (مقدمه)
اشراف و نشر:
هدایة المحدثین إلی طریقة المحمدین ۳۷. هدایة المحدثین إلی طریقة المحمدین (کوشش در نشر)
۳۸. مصارع المصارع (کوشش در نشر)
نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة ۳۹. نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة (کوشش در نشر)
ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین ۴۰. ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین (کوشش در نشر)
۴۱. فضل زیارة الحسین (علیه السلام) (کوشش در نشر)
ریاض العلماء وحیاض الفضلاء ۴۲. ریاض العلماء وحیاض الفضلاء (کوشش در نشر)
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ۴۳. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع (کوشش در نشر)
الغایة القصوی لمن رام التمسک بالعروة الوثقی ۴۴. الغایة القصوی لمن رام التمسک بالعروة الوثقی (کوشش در نشر)
وهی التعلیقة علیها ، حاویة لفتاوی العلامة فقیه أهل البیت فخر العلماء والمجتهدین ، جرثومة الزهد والتقوی والورع ، فی التألیف والتصنیف سماحة آیة الله العظمی مولانا السید شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی
نویسنده: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
فراهانی، قم، ۱۳۸۹ق.، 2 جلد
گنج و گنجینه ۴۵. گنج و گنجینه
در بررسی و معرفی کتابخانه موقوفه عمومی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ابو المعالی سید شهاب الدین المرعشی النجفی دامت برکاته
سرشناسه: کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
اجازات الحدیث ۴۶. إجازات الحدیث
التی کتبها شیخ المحدثین ومحیی معالم الدین المولی محمد باقر المجلسی الإصبهانی
گردآورنده: سید احمد حسینی اشکوری
المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان ۴۷. المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان
التحریر الطاووسی ۴۸. التحریر الطاووسی
المستخرج من کتاب حل الإشکال فی معرفة الرجال للسید أحمد بن طاووس الحسینی المتوفی سنة 664 ه
نویسنده: صاحب معالم
طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ۴۹. طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال
الإجازة الکبیرة ۵۰. الإجازة الکبیرة
الإجازة الکبیرة ۵۱. الإجازة الکبیرة
ریاض الجنة ۵۲. ریاض الجنة
الإثنا عشریة ۵۳. الإثنا عشریة
رسائل المحقق الکرکی ۵۴. رسالة صلاة الجمعة (اشراف در جلد 1،2)
نویسنده: محقق ثانی
• رسائل المحقق الکرکی، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، ربیع الثانی ۱۴۱۲ق.، 3 جلد، محقق: محمد حسون
الرسائل العشر ۵۵. المحرر فی الفتوی
تلخیص الخلاف خلاصة الإختلاف ۵۶. تلخیص الخلاف خلاصة الإختلاف
ایضاح ترددات الشرایع ۵۷. ایضاح ترددات الشرایع
الأقطاب الفقهیة علی مذاهب الإمامیة ۵۸. الأقطاب الفقهیة علی مذاهب الإمامیة
حقائق الایمان ۵۹. حقائق الایمان
الرسالة السعدیة ۶۰. الرسالة السعدیة
آغاز نامه ۶۱. آغاز نامه
معارج نهج البلاغه ۶۲. معارج نهج البلاغه
المنطقیات للفارابی ۶۳. المنطقیات للفارابی
کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی ۶۴. کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی
سرشناسه: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی‌نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
نویسنده: حسین متقی
الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ۶۵. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه
بیست و پنج رساله فارسی ۶۶. بیست و پنج رساله فارسی
تَهذیبُ الاَنساب و نهایة الأعقاب ۶۷. تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
فوائد وهفوات تحقیقیة ۶۸. فوائد وهفوات تحقیقیة
موسوعة العلامة المرعشی ۶۹. موسوعة العلامة المرعشی
فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان ) ۷۰. فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
سرشناسه: فرهنگستان‌ علوم‌ جمهوری‌ ازبکستان‌. انستیتوی‌ شرق‌شناسی‌ ابوریحان‌ بیرونی‌
به کوشش: سید علی موجانی
راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۷۱. راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: میر محمود موسوی، حسین متقی
الفهرست ۷۲. فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
تعلیقة أمل الآمل ۷۳. تعلیقة أمل الآمل
تلامذة العلامة المجلسی والمجازون منه ۷۴. تلامذة العلامة المجلسی والمجازون منه
فقهای نامدار شیعه ۷۵. فقهای نامدار شیعه
معجم الاثار المخطوطة حول الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، الدلیل‌ البیبلیوغرافی‌ ل‌ (۱۰۰۰۰) مخطوطه‌ المحفوظه‌ فی‌ مکتبات‌ العالم ۷۶. معجم الاثار المخطوطة حول الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، الدلیل‌ البیبلیوغرافی‌ ل‌ (۱۰۰۰۰) مخطوطه‌ المحفوظه‌ فی‌ مکتبات‌ العالم
العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه ۷۷. العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه
مرآة الشرق ۷۸. مرآة الشرق
موسوعة تراجم اعلام الشیعة الامامیة فی القرنی الثالث عشر و الرابع عشر
نویسنده: محمدامین امامی خوئی
فهرس ملحقات احقاق الحق ۷۹. فهرس ملحقات احقاق الحق (اشراف و نشر و اشراف و نشر)
سراج الانساب ۸۰. سراج الانساب
تفسیر المعین ۸۱. تفسیر المعین
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی عشق آباد ترکمنستان «فارسی ـ عربی» ۸۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی عشق آباد ترکمنستان «فارسی ـ عربی»
سرشناسه: کتابخانه ملی ترکمنستان
نویسنده: سیف الله مدبر
میراث ماندگار ۸۳. میراث ماندگار
تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین ۸۴. تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین
نویسنده: محمدحسین قمی
نور مطاف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد، محقق: علی رفیعی علامرودشتی و محمد حسین درایتی، با مقدمه: محمد حسینی
فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی» ۸۵. فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی»
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
نویسنده: حسین متقی
ملحقات الإحقاق ۸۶. ملحقات الإحقاق (کوشش در نشر)
تکملة أمل الآمل ۸۷. تکملة أمل الآمل (کوشش در نشر)
تتمیم أمل الآمل ۸۸. تتمیم أمل الآمل (کوشش در نشر)
نشریات:
میراث شهاب ۱. میراث شهاب (صاحب امتياز و مدیر مسئول)
نشریه کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات»
۲. میراث شهاب (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
آثاری درباره دکتر سید محمود مرعشی نجفی:
حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرعشی نجفی، نسخه شناس، کتابشناس و قم پژوه ۱. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرعشی نجفی، نسخه شناس، کتابشناس و قم پژوه
أخبار
جلد چهل و دوم فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی، تقدیم به محقق طباطبائی ۱. جلد چهل و دوم فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی، تقدیم به محقق طباطبائی
همایش رونمایی از «موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنة» برگزار شد. ۲. همایش رونمایی از «موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنة» برگزار شد.
همچنین نگاه کنید
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی (ریاست)
میراث شهاب میراث شهاب (صاحب امتياز)
میراث شهاب میراث شهاب (عضو)
علی رفیعی علامرودشتی علی رفیعی علامرودشتی
محقق طباطبائی محقق طباطبائی
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری
حسین متقی حسین متقی
ابوالفضل حافظیان بابلی ابوالفضل حافظیان بابلی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
نامه استاد احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی نامه استاد احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی نامه محقق طباطبائی به دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (پدر)