اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین متقی
حسین متقی
حسین متقی
آثار موجود در کتابخانه
معجم الاثار المخطوطة حول الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، الدلیل‌ البیبلیوغرافی‌ ل‌ (۱۰۰۰۰) مخطوطه‌ المحفوظه‌ فی‌ مکتبات‌ العالم ۱. معجم الاثار المخطوطة حول الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، الدلیل‌ البیبلیوغرافی‌ ل‌ (۱۰۰۰۰) مخطوطه‌ المحفوظه‌ فی‌ مکتبات‌ العالم
۲. راهنمای نسخه های خطی
کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی ( جلد های 21 ـ 30 )
نویسنده: میر محمود موسوی
فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی» ۳. فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی»
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۴. راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: میر محمود موسوی
کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی ۵. کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی
سرشناسه: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی‌نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۶. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی ۷. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی
نویسنده: فتح الله ذوقی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
کلینی نامه ۸. کلینی نامه
کتابشناسی و نسخه‌شناسی کتاب الکافی... اثر فقیه و محدث نامدار شیعی علامه ابوجعفرمحمدبن‌یعقوب کلینی رازی(درگذشته 329 هـ)
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
فهرست نامه ایران ۹. فهرست نامه ایران
کتاب شناسی فهرست های دستنویس های اسلامی در کتابخانه های ایران
نسخه های خطی اسلامی در روسیه ۱۰. نسخه های خطی اسلامی در روسیه
معجم الآثار المخطوطة في الامام علي عليه السلام ۱۱. معجم الآثار المخطوطة في الامام علي عليه السلام
العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، چاپ اول، کربلا، ۱۴۴۰ق. برابر 2019م.
ترجمه:
ترجمه سه گفتار شیعی از دائرة المعارف اسلام ترکی دیانت آنکارا ۱۲. ترجمه سه گفتار شیعی از دائرة المعارف اسلام ترکی دیانت آنکارا
کتب اربعه، کافی و کلینی
مترجم: فتح الله ذوقی
نشریات:
بساتین ۱. بساتین (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
صحیفه اهل بیت ۲. صحیفه اهل بیت (صاحب امتیاز و مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه)
مقالات موجود در سایت:
کتابخانه مجلس و فهارس نسخ خطی آن ۱. کتابخانه مجلس و فهارس نسخ خطی آن