اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید علی آل داوود
سید علی آل داوود
سید علی آل داوود
آثار موجود در کتابخانه
کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک ۱. کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک
مگستان، تهران، ۱۳۸۴ش.
هفت اقلیم کتاب ۲. هفت اقلیم کتاب
یکصد مقاله در کتابشناسی و نقد کتاب
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
برگزیده اعجوبه و محجوبه ۳. برگزیده اعجوبه و محجوبه
داستان عامیانه کهن فاسی
سرشناسه: حامد بن فضل الله سرخسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
ارج نامه حبیب یغمایی ۴. ارج نامه حبیب یغمایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او) ۵. اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
سرشناسه: علی آل داود
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۶. مجموعه آثار یغمای جندقی (تألیف و تصحیح)
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
ارج نامه ذبیح الله صفا ۷. ارج نامه ذبیح الله صفا
نقد و بررسی آثار و جستارهای متن شناسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
امیر کبیر و ناصرالدین شاه ۸. امیر کبیر و ناصرالدین شاه
کتاب رایزن، تهران، ۱۳۹۵ش.
تصحیح و تحقیق:
نزهت الأخبار ۹. نزهت الأخبار (تحقیق و تصحیح)
سفینه مراثی ونوحه ها ۱۰. سفینه مراثی ونوحه ها (تصحیح)
ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخ الفی ۱۱. تاریخ الفی (تصحیح)
تاریخ ایران و کشورهای همسایه در سال های 850 - 984 هـ
سرشناسه: احمد بن نصرالله تتوی
نویسنده: احمد تتوی، جعفر آصف خان قزوینی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۸ش.
جامع العلوم «ستینی» ۱۲. جامع العلوم «ستینی» (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن عمر فخر رازی
نویسنده: محمد فخر رازی
دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) ۱۳. دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) (تصحیح و مقدمه)
شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) ۱۴. شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) (تصحیح)
مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده ۱۵. مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده (تصحیح)
نویسنده: خواجه مسعود قمی‌
مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ‌ایر‌ان‌ و پاکستان‌، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۷ش.
دستور الاعقاب ۱۶. دستور الاعقاب (تصحیح و به اهتمام)
نویسنده: میرزا مهدی نوّاب طهرانی
نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
دیوان حافظ ۱۷. دیوان حافظ (مقدمه)
اشراف و نشر:
فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی ۱۸. فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی
معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 6 جلد، اشراف: احمد سمیعی و رضا سید حسینی، ویراستار: احمد سمیعی