اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم پاینده
ابوالقاسم پاینده
آثار موجود در کتابخانه
علی ابر مرد تاریخ ۱. علی ابر مرد تاریخ
انتشارات کتابخانه بهجت، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ق.
ترجمه:
نهج الفصاحة ۲. نهج الفصاحة
مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص)، با ترجمه فارسی بانضمام فهرست موضوعی
انتشارات جاویدان، چاپ 16م، تهران، ۱۳۶۱ش.
انتشارات جاویدان، چاپ 13م، تهران، ۱۳۶۰ش.
ترجمه مروج الذهب ۳. ترجمه مروج الذهب
• مروج الذهب، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام ۴. تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.