اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فضل الله حسینی شیرازی
فضل الله حسینی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره خاوری ۱. تذکره خاوری
زنگان، چاپ اول، زنجان، ۱۳۷۹ش.، مصحح: میر هاشم محدث
خطاطی:
دعای کمیل ۲. ترجمه فارسی دعای کمیل
و مقدمه ای درباره نیایش
مترجم: عباس چمران، غلامرضا دبیران
• دعای کمیل، شرکت سهامی انتشار، تهران