اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علاءالدین مغلطای بکجری حنفی
علاءالدین مغلطای بکجری حنفی
آثار موجود در کتابخانه
مختصر تاریخ الخلفاء ۱. مختصر تاریخ الخلفاء
المکتبة العصریة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۵ق.، محقق: آسیا کلیبان علی بارح